Hver fjerde norske bilist kjører med farlig lavt dekktrykk

Hver fjerde bilist på norske veier kjører med så lavt dekktrykk at det øker risikoen for vannplaning. Det melder Michelin, som i løpet av august i år har gjennomført kontroller på personbiler over hele Norden.

Tallene tyder på at av Norges rundt 2,2 millioner registrerte kjøretøy kjører i overkant av 500 000 bilister eller 23,3 prosent med farlig lavt lufttrykk i dekkene på minst ett hjul. Det er imidlertid ingenting mot situasjonen i Danmark: der kjører nesten annenhver bilist eller 45 prosent med farlig lavt dekktrykk.

– Ved 0,5 bar under det anbefalte dekktrykket endres bilens kjøreegenskaper og risikoen for vannplaning starter allerede ved 70 km/t i stedet for 90, sier Frode Abrahamsen i Michelin. For lavt lufttrykk i dekket er også den vanligste bakenforliggende årsaken til punkteringer.

Lufttrykket har en betydelig direkte innvirkning på dekkets slitasjeegenskaper og dermed på bilkostnadene. Et lufttrykk som er 0,5 bar for lavt minsker dessuten dekkets levetid med 25 prosent.

For lite luft i dekkene øker også bilens forbruk; en tommelfingerregel er at en bar for lavt lufttrykk gir omlag seks prosent økt drivstofforbruk. Økt drivstofforbruk gir i sin tur økte karbonutslipp og større miljøbelastning.

– Mange bilister vet ikke at de er miljøsinker. Det er overraskende at så få bilister vet hvor viktig dekktrykket er både for miljøutslipp og egen økonomi, sier Frode Abrahamsen. Michelin definerer alle biler som kjører med lufttrykk som er 0,5 bar eller mer under det anbefalte som ”farlig lavt lufttrykk”.

I løpet av Michelins nordiske informasjonskampanje var 1292 biler innom Michelins miljøtrailer for sjekk av lufttrykket. Verst i Norden er danske bilister: I Danmark kjører så mange som 74 prosent med lavt lufttrykk, nær 45 prosent av dem med farlig lavt trykk. Finske bilister er best i Norden til å passe trykket, hårfint foran sine norske kolleger: i begge land har rundt 45 prosent for lavt lufttrykk og omkring 25 prosent farlig lavt dekktrykk. I Sverige har litt over halvparten av bilene for lite luft i dekkene, og hver tredje svenske bil kjører med farlig lavt dekktrykk.

________________

Michelins informasjonskampanje ”Fyll opp med luft” har til hensikt å informere om konsekvensene av å kjøre med feil lufttrykk i dekkene. Kontrollene utføres gratis av Michelins tekniske eksperter. Bilistene får lufttrykket i dekkene sine kontrollert og eventuelt korrigert, samt informasjon om hvorfor det er viktig å kontrollere dekkene sine.

Pressekontakt Michelin Nordic: Lotta Wrangle
Telefon: 46 8 709 07 76, Mobil: 46 72 250 07 40, E-post: lotta.wrangle@se.michelin.com

Michelins mål er å bidra til en bærekraftig mobilitetsutvikling for varer og mennesker gjennom design, produksjon og markedsføring av dekk for alle typer kjøretøy, f.eks. biler, sykler, bulldosere, fly, jordbruksmaskiner, lastebiler, motorsykler og den amerikanske romfergen. Michelin publiserer også kart, reise-, restaurant- og hotellguider og tilbyr elektroniske reisetjenester på ViaMichelin.com. Michelins hovedkontor ligger i Clermont-Ferrand i Frankrike. Michelin har virksomhet i over 170 land med 109 000 ansette (hvorav ca. 300 i Norden) og driver 72 produksjonsanlegg i 19 land i fem kontinenter. Forskning og utvikling skjer i teknikkanleggene i Europa, USA og Japan. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.michelin.com eller www.michelin.no

Tags:

Om oss

Michelin er et ledende dekkselskap som er dedikert til å forbedre transport av varer og mennesker gjennom produksjon, distribusjon og markedsføring av dekk til alle typer kjøretøy. Michelin tilbyr også innovative forretningsløsninger, digitale reisetjenester og publiserer reise-, hotell- og restaurantguider og kart. Michelin har hovedkontor i Clermont-Ferrand i Frankrike og er representert i 170 land, har 114 000 ansatte og 70 produksjonsanlegg i 17 land. Selskapets Teknologisenter for forskning og utvikling har virksomhet i Europa, Nordamerika og Asia. For mer informasjon besøk gjerne vår hjemmeside www.michelin.com eller www.michelin.no.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker