Michelin signerer FN-erklæringen ”Decade of Action for Road Safety”

(Oslo, 11. mai 2010) Årlig dør 1,3 millioner mennesker i trafikkulykker. For å redusere antallet skadde og drepte, starter i dag FNs initiativ ”Decade of Action for Road Safety 2011 - 2020”. Michelin er med fra starten.

Gjennom sin deltagelse i FNs initiativ styrker Michelin ytterligere sitt engasjement i trafikksikkerhetsrelaterte spørsmål.

– Å møte utfordringer i forbindelse med trafikksikkerhet, ikke bare gjennom innovasjoner omkring sikrere dekk men også gjennom et aktivt engasjement i samfunnet, er et konkret eksempel på hvordan Michelin arbeider med en av sine kjerneverdier – ”Respect for people”, sier Jean-Dominique Senard, Managing Partner for Michelin-konsernet.

I Norge gjennomfører Michelin regelmessig lufttrykkontroller blant bilister og informerer om betydningen av å ha korrekt lufttrykk for økt trafikksikkerhet. Innenfor EU er Michelin engasjert i et prosjekt ved navn ROSYPE (ROad Safety for Young People in Europe) som har som målsetning å øke unge menneskers bevissthet omkring trafikksikkerhet.

På globalt nivå er Michelin blant annet aktive innenfor Global Road Safety Partnership (GRSP) med prosjekter i Kina, Sydøst-Asia, India og Brasil.

”Michelin Challenge Bibendum” er et av transportbransjens største fora med fokus på miljø, bærekraftig transport og trafikksikkerhet. 18 – 22. mai samles nærmere 6000 deltakere på Berlins tidligere flyplass Tempelhof for å diskutere disse spørsmålene.

For mer informasjon:

http://www.decadeofaction.org/

http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/en/

Pressekontakt Michelin Nordic: Lotta Wrangle
Telefon: 46 8 709 07 76, Mobil: 46 72 250 07 40, E-post: lotta.wrangle@se.michelin.com

Michelins mål er å bidra til en bærekraftig mobilitetsutvikling for varer og mennesker gjennom design, produksjon og markedsføring av dekk for alle typer kjøretøy, f.eks. biler, sykler, bulldosere, fly, jordbruksmaskiner, lastebiler, motorsykler og den amerikanske romfergen. Michelin publiserer også kart, reise-, restaurant- og hotellguider og tilbyr elektroniske reisetjenester på ViaMichelin.com. Michelins hovedkontor ligger i Clermont-Ferrand i Frankrike. Michelin har virksomhet i over 170 land med 109 000 ansatte (hvorav ca. 300 i Norden) og driver 72 produksjonsanlegg i 19 land i fem kontinenter. Forskning og utvikling skjer i teknikkanleggene i Europa, USA og Japan. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.michelin.com eller www.michelin.no

Tags:

Om oss

Michelin er et ledende dekkselskap som er dedikert til å forbedre transport av varer og mennesker gjennom produksjon, distribusjon og markedsføring av dekk til alle typer kjøretøy. Michelin tilbyr også innovative forretningsløsninger, digitale reisetjenester og publiserer reise-, hotell- og restaurantguider og kart. Michelin har hovedkontor i Clermont-Ferrand i Frankrike og er representert i 170 land, har 112 300 ansatte, hvorav 300 er i de nordiske landene, og 68 produksjonsanlegg i 17 land. Selskapets Teknologisenter for forskning og utvikling har virksomhet i Europa, Nordamerika og Asia. For mer informasjon besøk gjerne vår hjemmeside www.michelin.com eller www.michelin.no.

Abonner

Dokumenter og linker