MICHELIN X LINE ENERGY nu tilgjenglig i Norge: En ny dekkserie fra Michelin tilpasset transportselskapenes virkelighet

Michelin presenterer en ny dekkserie for tunge kjøretøy – MICHELIN X LINE ENERGY – som tilbyr overlegen drivstoffeffektivitet og andre egenskaper som møter behovene til fjerntransportselskapene og deres førere.

Transportsektoren er en viktig bransje i Europa. I 2012 utgjorde godstransportene innen EUs 27 medlemsland 3 831 milliarder tonnkilometer. 45 prosent av disse transportene fant sted på landevei på noen av de over 34 millionene lastebiler som er registrert i EU.

Med disse tallene i minnet er det tydelig at det finnes et behov for en dekkserie som reduserer de totale kostnadene for transportselskapene betydelig. Det handler ikke minst om energieffektivitet. Michelin-dekkene sparer ikke bare drivstoff, de tilbyr også en overlegen levetid takket være «flere liv»-konstruksjonen som innebærer at dekkene kan regummieres flere ganger.

Lanseringen for fabrikkmontering av det nye Michelin-dekket for tunge kjøretøy faller på et spesielt tidspunkt. Den sammenfaller med innføringen av den nye europeiske dekkmerkingen som ble innført 1. november. For de nordiske landene vil dekker være tilgjengelig på ettermarkedet fra februar 2013.

Merkingen gir karakterer på tre områder: energieffektivitet, grep på våt vei og støy. Det nye regelverket vil bidra til å heve forventningene hos dekkbrukere så vel som å drive på forbedringsarbeidet hos produsentene.

Michelin ønsker ikke bare denne merkingen velkommen, men går dessuten betydelig lenger. Michelin-dekk skal ha bedre ytelser på flere enn de områdene som framgår av merkingen. Det handler for eksempel om så viktige egenskaper som levetid, men også om å kunne opprettholde den høye ytelsen gjennom hele dekkets livssyklus, noe som er avgjørende for så både sikkerhet og kostnadseffektivitet.

– MICHELIN X LINE ENERGY tar drivstoffeffektiviteten ved lange transporter på landevei til helt nye høyder, sier Anders Lindgren, teknisk ekspert for lastebildekk i Michelin i Norden. – Gjennomsnitts­lastebilen hos et fjerngodsselskap kjører 200 000 km årlig. For hver og en av disse lastebilene kunne drivstoffkostnadene reduseres med nesten 7 500 kroner årlig, samtidig som CO2-utslippene kunne reduseres med 2 100 kg.

Hvert år satser Michelin 592 millioner euro på forskning og utvikling, og når man utvikler sine dekkserier benytter man seg av sin store og mangeårige praktiske erfaring på feltet. Bare i løpet av 2011 gjennomførte Michelins eksperter 320 000 besøk hos transportselskap i Europa der de hjalp dem å håndtere dekkene sine. Foruten å levere denne tjenesten, tar ekspertene imot tilbakemeldinger fra kundene, noe som både øker og fordyper Michelins forståelse av kundenes behov. Det handler om kunder fra alle deler av transportsektoren. Alt fra søppelbiler til turistbusser.

– Det er akkurat dette kundenære arbeidet midt i deres virkelighet som gjør at Michelin kan fortsette å levere dekk med overlegen ytelse. Sjåførene kan stole på Michelins dekk når de ligger ute på veiene, sier Anders Lindgren i Michelin.

Pressesjef Michelin Nordic: Lotta WRANGLE
Telefon: 46 8 709 07 76, Mobil: 46 72 250 07 40, E-post: lotta.wrangle@se.michelin.com

Michelins mål er å bidra til en bærekraftig mobilitetsutvikling for varer og mennesker gjennom design, produksjon og markedsføring av dekk for alle typer kjøretøy, f.eks. biler, sykler, bulldosere, fly, jordbruksmaskiner, lastebiler, motorsykler og den amerikanske romfergen. Michelin publiserer også kart, reise-, restaurant- og hotellguider og tilbyr elektroniske reisetjenester på ViaMichelin.com. Michelins hovedkontor ligger i Clermont-Ferrand i Frankrike. Michelin har virksomhet i over 170 land med 113 000 ansatte (hvorav ca. 300 i Norden) og driver 72 produksjonsanlegg i 19 land i fem kontinenter. Forskning og utvikling skjer i teknikkanleggene i Europa, USA og Japan. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.michelin.com eller www.michelin.no

Tags:

Om oss

Michelin er et ledende dekkselskap som er dedikert til å forbedre transport av varer og mennesker gjennom produksjon, distribusjon og markedsføring av dekk til alle typer kjøretøy. Michelin tilbyr også innovative forretningsløsninger, digitale reisetjenester og publiserer reise-, hotell- og restaurantguider og kart. Michelin har hovedkontor i Clermont-Ferrand i Frankrike og er representert i 170 land, har 114 000 ansatte og 70 produksjonsanlegg i 17 land. Selskapets Teknologisenter for forskning og utvikling har virksomhet i Europa, Nordamerika og Asia. For mer informasjon besøk gjerne vår hjemmeside www.michelin.com eller www.michelin.no.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Det er akkurat dette kundenære arbeidet midt i deres virkelighet som gjør at Michelin kan fortsette å levere dekk med overlegen ytelse. Sjåførene kan stole på Michelins dekk når de ligger ute på veiene
Anders Lindgren, teknisk ekspert for lastebildekk i Michelin i Norden