Nå blir eiendomsmappa elektronisk

Inforum Norge AS har siden starten i 1998 levert over 1 million kontraktspermer til ferske boligeiere i hele Norge. Nå får permen konkurranse av en elektronisk løsning.

Kontraktspermen brukes av de aller fleste eiendomsmeglerkjeder og er et godt verktøy for alle som eier en bolig. Den inneholder nyttige råd og tips i tillegg til en lang rekke tilbud fra lokale leverandører.

– Den fysiske boligpermen er fortsatt viktig, men vi ser økende etterspørsel etter en elektronisk, nettbasert versjon, sier daglig leder Lars Erik Wilhelmsen i Inforum Norge. – Boligeiere ønsker seg enkel, elektronisk registrering og sporing av informasjon om boligen, fra sikker oppbevaring av viktige dokumenter til informasjon om malingen som ble brukt da kjøkkenet ble pusset opp.

– Samtidig etterspør eiendomsmeglere en tjeneste for effektiv kommunikasjon med boligselgere og boligkjøpere. Meglerkjedene ønsker et standardisert ekstranett tilgjengelig for alle boligeiere, samt rutiner og verktøy for oppfølging av både kjøpere og selgere etter avsluttet salgsprosess. Denne tjenesten har vi nå laget, som den første i Norge, og vi kaller den MITTHJEM.no – en web-tjeneste som gjør det enklere å eie, lettere å selge og bedre å bo.

Mye av Inforums fokus de siste årene har vært omkring utviklingen av MITTHJEM.no. Ettersom portalen nå er lansert, er det naturlig at Inforum og MITTHJEM.no framstår under et felles navn.

– Selskapets nye navn er derfor MITT HJEM, opplyser Lars Erik Wilhelmsen.

 
For nærmere informasjon:
Lars Wilhelmsen, daglig leder MITT HJEM AS, telefon 951 48 877, e-post lw@mitthjem.no


Hjemmeside:
www.mitthjem.no

Tags:

Dokumenter og linker

Sitater

Den fysiske boligpermen er fortsatt viktig, men vi ser økende etterspørsel etter en elektronisk, nettbasert versjon.
Lars Wilhelmsen, daglig leder MITT HJEM AS