Reflex kjøper Barnas Hus

Reflex AS i Bergen går sammen med Barnas Hus, som også eier Fru Lyng-butikkene. – Samlet står vi nå sterkere i konkurransen med de internasjonale gigantene, sier Reflex-sjef Tor-Olav Sunde. Med oppkjøpet blir kjeden den største norskeide innen babyutstyr og barneklær, med til sammen 110 butikker. Administrerende direktør Tor-Olav Sunde forventer at virksomheten samlet vil omsette for over 800 millioner kroner i året.

Tøft marked
- Barnas Hus har bygget et spennende konsept med store butikker strategisk plassert. Reflex er landsdekkende, med egne og medlemseide butikker. Dette er en gylden anledning for oss. Selskapene har store synergimuligheter innen logistikk, innkjøp, administrasjon, konsept- og produkt-utvikling. Vi skal rendyrke konseptenes sterkeste sider og bli en norsk kvalitetsleverandør, som takler den tøffe markedskonkurransen som domineres av multinasjonale konsern, fremhever Tor-Olav Sunde.

Aksjeemisjon
I 15 år har Reflex-kjeden bygget seg opp, butikk for butikk. Eierne av Barnas Hus, Dyvi og Sov-gruppen AS, har med basis i Fru Lyng butikkene de siste fire årene bygget opp Barnas Hus kjeden og lagt et godt fundament for fremtiden sammen med Reflex. Overtagelsen skjer med oppgjør i aksjer.

-Dette er en drøm som går i oppfyllelse. Nå får vi endelig muligheten til å gi et komplett tilbud til norske barnefamilier i hele landet, sier Tor-Olav Sunde.

- Dyvi ser dette som en spennende mulighet til å være med på å utvikle en solid aktør i dette markedssegmentet, sier Patrick Sandahl, investeringsdirektør i Dyvi og påtroppende styreformann i Reflex.

For mer informasjon – kontakt
Tor-Olav Sunde, adm.dir, (mobil) 90 61 18 91, (j) 55 11 63 04, epost: tor-olav@reflex.no

Vedlagt foto av Tor-Olav Sunde til fri bruk.

Fakta om selskapene Reflex og Dyvi
Reflex AS ble etablert av Tor-Olav Sunde for 15 år siden. Virksomheten har bygget seg opp, butikk for butikk, og er i dag en landsdekkende barneklærkjede med 89 egne og kjedeeide butikker. Reflex AS har hovedkontor i Bergen.

Reflex A/S Omsetning Driftsresultat
2006 145.673.665,- 5.296.204,-
2007 184.200.179,- 8.328.342,-

Aksjene i Reflex A/S eies som følger:
Tor-Olav Sunde /Otti Invest A/S 34,95 %
Ove Steinar Larsen / Core A/S 9,22 %
Kiwi Florø A/S 3,39 %
Liten A/S 2,91 %
Småtroll A/S 2,91 %
Sørbø Barn Detalj A/S 2,91 %
Finn Egil Lea Sørbø 2,91 %
Barnas Butikk A/S 2,42 %
CC Invest A/S 2,42 %
Sampson Sport A/S 1,94 %
Urds Barneutstyr A/S 1,94 %
Hans & Grethe 1,94 %
John A. Hveding 1,94 %
Resten er fordelt på de resterende 28 aksjonærer.

Dyvi er et familieiet konsern som omfatter rederi- og investeringsvirksomhet. Konsernet har bygget opp en sterk balanse med god likviditet og løfteevne for nye investeringer.

Kjerneområdet innen investeringsvirksomheten er aktivt eierskap i strategiske direkteinvesteringer (private equity) i små og mellomstore selskaper i Skandinavia i tillegg til forvaltning av en betydelig finansportefølje med investeringer innen PE-, hedgefond og rentebærende papirer/fond.
Rederivirksomheten omfatter eierskap og intern maritim drift av en moderne flåte på 9 skip, hvorav 3 er under bygging. Fokusområder på den maritime siden er bilskip og offshore service der Dyvi har lange tradisjoner som en pioner bedrift. Selskapet arbeider aktivt på utvikling av nye prosjekter innenfor disse segmentene.

Dyvi finansielle nøkkeltall 2006, NOK millioner:
Omsetning: 564
Driftsresultat: 271
Resultat før skatt: 356Abonner

Multimedia

Multimedia