Komfort til besvær – eller begjær?

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har raljert over norsk møbeldesigns mest etterspurte eksportprodukter i et forsøk på å understreke sine poenger under NHOs årskonferanse nylig. Stolen som har fått den tvilsomme æren av å være illustrere ”velferdsfellen” i arbeidsgiverorganisasjonens konferanse ble kåret til folkets favoritt av bladet Bonytts lesere for noe få år siden og kategorien hvilestoler er norsk møbelindustris viktigste eksportprodukter.  Norske bedrifter er nettoeksportør av gode møbler for TV-titting og hvile og Ekornes Stressless® er den viktigste blant dem.

Norsk møbelindustri hadde en eksportomsetning i 2010 på om lag 5 mrd. kroner. Nettopp hvilestolene, med Stressless® som den desidert største står for en stor andel av denne eksporten. Fjoråret viste dessuten at verdensmarkedet setter økende pris på den norske komforten. Denne kategorien ligger an til å øke mer enn totalen og ende på ca 10% vekst fra 2009 – totalt en verdi på om lag 2 mrd. kroner i fjor.

Norske møbelprodukter høster anerkjennelse rundt i verden særlig for sin komfort og avanserte funksjoner. Hvilestoler står for nærmere 30 % av møbeleksporten. Tyskland er et svært viktig eksportmarked for norske møbelprodusenter. Over 15 % av eksporten går hit.

Om ikke Bjurstøm vet stort om møbeldesign bør hun være interessert i at møbelindustrien er Norges viktigste designindustri som sysselsetter 8000 mennesker direkte – de fleste i distriktene. Bedriftene spiller viktige roller i sine lokalsamfunn gjennom å etterspørre transporttjenester, underleverandører og servicetilbud. Ringvirkninger som er vitale for lokalt næringsliv langt utover bransjen selv.

-Om hun hadde visst mer ville kanskje ikke så mange i offentlige sektor sittet i ukomfortable lavpris stoler eller helse- og miljøfiendtlige kontorstoler som staten stadig kjøper flere av fra Kina, sier bransjesjef Egil Sundet.

Billedtekster

1.     Stol som skaper bølger! Brunstad Delta er blant de mest populære hvilestolene i det norske markedet. Stolen ble kåret til Folkets favoritt av Bonytts lesere for noen få år siden. Delta er designet av Arild Alnes og Helge Taraldsen og blir levert av Brunstad as i Sykkylven. Som de flest andre produkter fra norsk møbelindustri kan den skreddersys etter kundens egne valg. Her en variant i fåreskinn

2.     Stressless® er Ekornes’ hovedprodukt som eksporteres til alle verdenshjørner fra Sunnmøre. Stressless® er det sterkeste møbelvaremerket i Europa – og antakelig i verden.

For mer informasjon kontakt bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri - Møbelindustrien på tlf.: 90922192 eller informasjonssjef Knut Skoe på tlf.: 23088855, 90066181  eller e-mail knut.skoe@mobelradet.no  

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia