Med ull og furu til New York

For sjette året på rad får urbane amerikanere presentert norsk interiørdesign under den viktigste designmessen i New York (ICFF). Publikum på Manhattan er opptatt av naturlige materialer og får en solid dose av dette ved årets presentasjon. Moderne ullpledd og furumøbler er noe av det som presenteres. Årets satsing er et samarbeid mellom Innovasjon Norge og møbelbransjens utstillingsprosjekt Insidenorway.no

– Målet er å skape interesse for norsk design og norske møbler i verdens – tross alt – viktigste marked, sier prosjektleder Merete Hildonen.

Årets deltakere; VAD, Hødnebø, So-Ro og Røros Tweed representerer stor bredde på beskjeden plass, men vil etter alt å dømme vekke interesse i den amerikanske storbyen.

 - Vi har ved tidligere besøk sett at både det skandinaviske formspråket og, ikke minst, materialbruken har stor appell blant det urbane publikumet i verdensbyen. Røros Tweed stiller på messen med sine ullpledd i Anderssen&Voll og i Arne&Carlos’ design. Begge designs med klare norske referanser og et moderne formspråk. Det samme kan vel også betegne VADs stol Nord i Steinar Hindenes og Petter Knudsens design. Stolen er det første furumøbelet som er presentert på lang tid – etter at den såkalte furubølgen kulminerte for et tiår siden. Med furu og formpresset ull i setet er den norske stolen garantert stor oppmerksomhet blant et publikum langt mer opptatt av trematerialer enn man kanskje kunne forvente. Hødnebøs Spinnaker har også sterke norske referanser med bånd til det maritime. Selv om bedriften er kjent her hjemme som en representant for det blide Sørland er heller ikke den amerikanske østkysten ukjent med sjø og seiling. Bedriften So-Ro er en nykommer i norsk møbelbransje, som har fått stor oppmerksomhet med sine særegne vugger. Vuggene har en særlig enkel og moderne form og en funksjon som skiller dem fra kategorikolleger – den vugger i lengderetningen. - Produkter beregnet for barn er lite påaktet i designbransjen og på messen, så vi regner med god respons på denne, tror Hildonen.

Utstillingen er et samarbeid mellom konsulatet i New York, Innovasjon Norges kontor og Norsk Industri møbel+interiør.

International Contemporary Furniture Fair (ICFF) i New York 14. – 17. mai.

Bakgrunn:

Om Insidenorway.no: Prosjektet arbeider langs flere linjer for å øke norsk møbelbransjes anseelse og profilering i utlandet og her hjemme. Prosjektet holder utstillinger i inn og utland, samt arrangerer fellesmønstringer av norske møbelprodukter under bl.a. bransjemesser i utlandet. Som en historisk bank har prosjektet dessuten tatt initiativet til insidenorway collection – en juryutvalgt samling av god norsk møbeldesign fra 1950-tallet til i dag. Modeller fra denne samlingen benyttes blant annet i en del av de øvrige delprosjektene som utgjør insidenorway; utstillinger, messemønstringer og lignende.

ICFF regnes som en av de viktigste møbel- og designmessene på den amerikanske østkysten. Messen er åpen 16 – 19. mai og besøkes først og fremst av arkitekter, interiørarkitekter og innkjøpere. Messen er også åpen for vanlig publikum deler av tiden. Messen samler store europeiske møbelprodusenter, landsrepresentasjoner, som insidenorway.no, og mindre amerikanske designere og produsenter.         

Prosjektleder Merete Hildonen, insidenorway.no; +4795941666

eller informasjonssjef Knut Skoe, Norsk Industri møbel+interiør - Møbelrådet; +4790066181

Abonner