Møbelkonferansen 2011;  Fremtidstro – tross alt!

Finanskrisen sender fortsatt skygger inn over norsk møbelindustri, selv om bransjen stort sett har friskmeldt seg selv. Konkurransen har økt og i det norske markedet har flere utenlandske aktører kommet i større grad tidligere. Dette vil bli et av temaene når det meste av norsk møbelbransje samles til den årlige Møbelkonferansen i Ålesund 4. – 5. mai. Bransjen er Norges største designbransje og har fortsatt ambisjoner om å skape en fremtid preget av en fortsatt sterk posisjon i hjemmemarkedet og god norsk design på eksport.

 - Norske møbler har fortsatt en imponerende posisjon her hjemme, og vi mangler ikke gode eksempler på eksportsuksess, forteller bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri, og nettopp derfor er det underlig at det offentlig barberer sine budsjetter på slike satsinger.

- Møbelindustrien i Norge har vært gjennom en nedgangstid siden finanskrisen traff for et par år siden. Vi tror ikke vanskelighetene er over enda og bedriftene kjemper for å komme tilbake til nivåene fra før krisen, forteller Sundet. Fortsatt gjør krisens etterdønninger det vanskelig for bedrifter som leverer møbler til det offentlige markedet. Disse er de siste til å merke kriser – og de siste til å hente seg inn igjen. Likeledes har en rekke mindre produsenter møtt uventet høy konkurranse fra utenlandske konkurrenter som tidligere ikke anså Norge som et tilstrekkelig stort marked, for å finne det interessant. De ser nå mot Norge i en situasjon der det europeiske markedet ligger lengre tilbake enn det norske. En viss nedbygging av faghandelen med møbler utenom de store kjedene bekymrer og påvirker omsetningen av nisjemøbler og gode designmøbler. Forholdet til den store kjedekonsentrasjonen i tilbudet av møbel og interiørprodukter blir et viktig tema på konferansen i Ålesund. – Vi ser at den evige jakten på rabatter og lavest mulig pris utarmer norsk produksjon av møbler og flytter fokuset til Kinaproduksjon, ofte av tvilsom kvalitet, sier Sundet. 

- Det er nødvendig med en offentlig satsing på innovasjon, utvikling og omstilling i vår bransje, mener styreleder i Norsk Industri møbel+interiør, Adm.Dir. Odd Tore Finnøy ved Wonderland i Åndalsnes.  Internasjonalisering og økt eksport er en viktig forutsetning for vekst i norsk interiørbransje. – Vi er opptatt av at norsk design og norske møbler fortsatt skal profilere Norge i utlandet, sier Finnøy. Bransjen merker en interesse for at møbler og interiørprodukter av god norsk design og kvalitet er egnet til å profilere Norge som en moderne nasjon. Denne interessen er på vei til å bli en fjern drøm når det skjæres kraftig ned i budsjettene til virkemiddelapparatet, som skal fødselshjelpe norsk eksport og profilering.

 - Nedskjæringer i Innovasjon Norge bidrar til at vi igjen blir et ”råvareland”, forteller Sundet.  – Vi har samarbeidet – og samarbeider godt med Innovasjon Norge om konkrete prosjekter i europeiske og oversjøiske markeder. Dette arbeidet er viktig for å bringe norske produkter ut, så vi er svært bekymret for reduksjonene i allerede ganske små bevilgninger til dette arbeidet. Designspråket er universelt, forståelig og synlig. Alle har et forhold til god møbeldesign og vi treffer et bredere publikum enn mer spesialiserte industriprodukter, sier Sundet, som kan fortelle at nettopp eksportarbeid utgjør en viktig seksjon i seminarprogrammet.

Også miljøspørsmål er fokusert i en sentral seksjon i årets konferanse når møbelfolket benker seg i Ålesund tirsdag. Bransjens ambisjoner er å være ledende i bærekraftig møbelproduksjon. Sertifiseringsordningen mobelfakta.no, som tok utgangspunkt i kvalitetssertifiseringen i Møbelfakta og miljøambisjonene, står på terskelen til å rulles ut i full bredde.  –Dette er et arbeid bransjen venter seg mye av og som skal gi miljøgevinster, bidra til etisk konsekvens og et godt omdømme, sier Sundet.  

Politikere og myndigheter i Møre og Romsdal står sterkt på for bransjen, vi får også stadig bedre oppmerksomhet, interesse og samarbeid med politikere og myndigheter på riksplan i forbindelse med omdømmearbeidet, og ikke minst miljøinitiativet sier Sundet.

Bransjesjef Egil Sundet, Norsk Industri møbel+interiør; mob.: 9092 2192

Informasjonssjef Knut Skoe, Norsk Industri møbel+interiør - Møbelrådet; mob.: 90066181

Norsk Industri møbel+interiør organiserer norsges største interiørbransje - møbel- og interiørbransjene. Bransjeforeningen arbeider for å styrke konkurransekraften til medlemmene i møbel- og innredningsbransjen, samt tale medlemmenes sak overfor myndighetene. Dette innbefatter å bidra til å øke avsetningsmuligheter for produktene, samt å tilby et godt nettverk gjennom informasjonsutveksling, møter, seminarer og utviklingsprosjekter.

Tags:

Abonner