Møbelkonferansen 2011; Det offentlige Norge en miljøversting…

I sin iver etter å spare på kort sikt handler stat og kommune også produkter av dårlig kvalitet. Enkelte produkter kan være direkte farlige og har kortere levertid enn man bør forvente. Mangel på ambisiøse miljøkrav gjør også det offentlige til miljøverstinger. – Kortsiktig å ensidig fokusere på lav pris, sier Bransjesjef Egil Sundet i møbelprodusentenes forening – Norsk Industri møbel+interiør. Vi har testet innkjøpte billigprodukter til nedslående resultat. – Stolen vi har testet kan finnes hos store offentlige arbeidsplasser som Jernbaneverket og Helse Sør-Øst. Den strøk i laboratorietesten.

Problemet er at det sjelden stilles konkrete kvalitetskrav eller miljøkrav i anbudene. Dertil vektes disse så lavt at det i realiteten kun er pris som er konkurransefaktoren. – Man er altfor opptatt av å spare på årets budsjett til å se at produktenes levetid er vesentlig for totaløkonomien. Det er dyrt å leve som fattig!

Et produkt av høy kvalitet og som er fremstilt av miljøforsvarlige komponenter, i en miljøvennlig prosess vil nødvendigvis koste mer enn et produkt som ikke imøtekommer slike krav, ifølge foreningen. Men så både varer det lenger og det har ihele sin levetid spart miljøet, sier Sundet.

Kvalitet

-Ved offentlige anskaffelser bør det stilles krav om at produktene i det minste holder nivået i europeiske standarder, sier Sundet. Produkter som er beregnet til bruk i offentlige miljøer har en egen standard som skal sikre at kvalitet og stabilitet er god nok for slik tøff bruk. – Slike krav burde vært et minimum, mener Sundet.

Møblene foreningen har testet har gjennomgått de samme prøvelser som er selvfølgelige for norske og nordiske møbler ment for det offentlige markedet. Testene er gjort ved Møbellaboratioriet AS, et akkreditert testlaboratorium som benyttes av de fleste norske møbelprodusenter både i produktutviklingsøyemed og for sertifisering av kvalitet for merkeordningen Mobelfakta.no. Den Kinaproduserte stolen, som er kjøpt inn av bl.a. Jernbaneverket, Helse Sør–Øst, strøk i den europeiske teststandarden for offentlig miljø. Stolen er billig og det er dens fortrinn. - Hovedfunnet var at den ikke er stabil å sitte på, den tipper utilsiktet forover. Dette gjør at stolen ikke burde brukes i den sammenheng den er kjøpt for, sier Sundet. Men, like viktig er at den vil ha kort levetid på grunn av dårlig kvalitet. Gjennom en analyse av komponentene i stolen fant vi at materialene (bl.a. aluminium) må være fremstilt på en primitiv måte som ikke møter dagens europeiske krav til miljøvennlig prosess. Stolen vant anbudskonkurransene fordi den er billig. Ingen kvalitets- eller miljøkrav var stilt i anbudene, eller kravene var for vage til å bety noe i konkurransen. Dette er dårlig totaløkonomi, som man burde vektlegge mer enn bare prisen på anskaffelsestidspunktet.

Miljø

–Offentlige innkjøpere burde stille konkrete miljø krav som for eksempel at produktet bør være miljødeklarert i form av EPD-Environmental Product Declaration, eller Svanemerke, mener Sundet. Stilles det også krav om at produsenten av produktene skal ha innført internt miljøstyringssystem, betrakter vi det som en ekstra styrke.

Det offentlige burde være pådrivere for bedre miljø gjennom sin innkjøpsmakt. I dag ser det ut til at det offentlige overlater slik tenkning til det private. Vi ser at hotellkjeder stiller sterke miljøkrav ved innkjøp. Det gir dem en positiv omdømme og vil i neste omgang gi dem et fortrinn overfor miljøbevisste kunder. Slike hensyn ser det ikke ut til at det offentlige tar. – De offentlige gir blaffen i kvalitet og miljø – ofte kan rabattsatser bli brukt som beste argument for innkjøp. Slik tenkning driver verken norsk produksjon eller det offentlige fram mot mer bærekraftig utvikling, avslutter Sundet.

Bransjesjef Egil Sundet, Norske Industri møbel interiør; mob.: 9092 2192

Knut Skoe, Norsk Industri møbel interiør - Møbelrådet; mob.: 9006 6181

Bransjeforeningen Norsk Industri møbel interiør arbeider for å styrke konkurransekraften til medlemmene i møbel- og innredningsbransjen, samt tale medlemmenes sak overfor myndighetene. Dette innbefatter å bidra til å øke avsetningsmuligheter for produktene, samt å tilby et godt nettverk gjennom informasjonsutveksling, møter, seminarer og utviklingsprosjekter.

Den 4. og 5. mai er ledere i møbel- og interiørindustriens samlet til Møbelkonferansen Scandic Hotell i Ålesund for å drøfte en rekke av bransjens utfordringer. Konferansen samler i underkant av 100 beslutningstagere i bransjen, fra virkemiddelapparatet og fra det politiske miljøet.

Tags:

Abonner