20 millioner mer for Moelven

Moelven tjente NOK 114 millioner på driften i tredje kvartal. Det er omtrent 20 millioner mer enn tilsvarende kvartal i fjor.

Selskapets driftsinntekter landet på NOK 1.886 millioner (1.521). Totalt etter årets tre første kvartaler ble driftsinntekter og driftsresultat henholdsvis NOK 5.299 millioner (4.749) og NOK 278 mill (29).

God etterspørsel
Tredje kvartal har som normalt vært en periode med sesongmessig god etterspørsel etter konsernets varer og tjenester. Etterspørselen etter industritre, som produseres av sagbrukene i industrivaredivisjonen Timber og de kombinerte sag- og høvlerienhetene innen byggevaredivisjonen Wood, har vært god.

Konsernsjef Hans Rindal er godt fornøyd.

- Det er et bra kvartal for Moelven. Etterspørselen i Norge og Sverige har vært ganske god for mange av de produktene vi leverer. Byggsystemdivisjonens bedrifter, som jobber mot større og mindre byggeprosjekter i Skandinavia, har en stor del av leveransene sent i prosjektene og er derfor den som merker bedringen i etterspørsel sist. Men også denne divisjonen merker nå økende aktivitet på mange områder, sier Rindal.

Gjennomført kostnadstilpasninger
Han forklarer videre at resultatet kanskje er litt bedre enn markedsforholdene skulle tilsi. Det skyldes i følge konsernsjefen at det ble gjennomført mange kostnadstilpasninger i 2008 og 2009 som har gjort Moelven mer konkurransedyktig.

- Resultatet har også gitt grunnlag for å øke investeringene igjen, og vi er tilbake på et normalt investeringsnivå. I tillegg investerte vi i tre nye virksomheter i andre kvartal - Granvin Bruk AS, Sør-Tre Bruk AS og Eco Timber AS. Dette ser ut til å gi oss den bedrede markedsposisjonen vi var ute etter, sier Rindal.

Framtidsutsikter
Av normale sesongmessige årsaker, avtar byggeaktiviteten i fjerde kvartal. Dette sammenfaller med at tilbudet av industritre fra nordiske produsenter har økt, noe som antas å påvirke prisutviklingen negativt i flere markeder. Kombinert med økningen i tømmerpriser tidligere i 2010, vil dette gi vesentlig reduserte marginer i industrivaredivisjonen Timber i fjerde kvartal og i starten av 2011.

For byggevaredivisjonen Wood er svingningene i markedet mindre, og det er hovedsakelig de normale sesongmessige endringene i etterspørsel som vil påvirke inntjeningen.

Den prosjektrelaterte divisjonen Byggsystemer merker en økende markedsaktivitet, i første rekke i det svenske markedet. Oppstart av nye prosjekter, kombinert med en viss gjennomføringstid, tilsier at divisjonen vil ha en bedring i ordrebeholdningen gjennom vinteren, selv om det er usikkerhet knyttet til utviklingen for enkelte produksjonsenheter.

For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Hans Rindal, mobil +47 90 69 69 10
Direktør for økonomi og finans Morten Sveiverud, mobil +47 90 98 06 67
Direktør for kommunikasjon og personal Kristin Vitsø Bjørnstad, mobil +47 90 71 37 01
Kommunikasjonsrådgiver Tom Erik Holmlund, mobil +47 91 66 86 68

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker