60 tonn totalvekt verdiløst uten at fylker og kommuner oppgraderer vegnettet

Regjeringen har nå åpnet for økt totalvekt for tømmervogntog til 60 tonn, og økt totalvekt for tilhenger til 36 tonn. Det betyr mye for Moelven. Og mye for treindustrien generelt.

Imidlertid har vedtaket har liten verdi hvis ikke kommuner og fylker gjennomgår veglistene og klasser opp vegene slik at nyttelasten kan økes. For skog- og trenæringen er det beregnet et samlet innsparingspotensial på ca. 170 millioner.

Våler kommune med ordfører Kjell Kontrud i spissen har vært foregangskommune for å legge til rette for slik transport. Der ting i orden.

Førstkommende tirsdag kl. 11.30 kommer landbruksminister Listhaug med følge, ordfører Konterud samt representanter for industrien og skognæringen til Moelven Våler AS.

Vert er vår svenske direktør Anders Lindh på Moelven Våler AS.

Et av de viktige temaene som blir berørt er nettopp økningen til 60 tonn totalvekt og at Våler kommune framstår som et eksempel på hvordan det kan gjøres og handles. Lindh og Konterud forteller om samspillet mellom industri og lokale myndigheter.

Om det er noen redaksjoner som har lyst til å sende journalister dit, er det fint om Tom Erik Holmlund teh@moelven.com kontaktes i forkant.

Altså

Når: Tirsdag 19. november kl. 11.30

Hvor: Moelven Våler AS, administrasjonen, Braskereidfoss.

|

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3400 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 8 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Multimedia

Multimedia