Asbjørn Reinkind ny styreleder i Moelven

Bedriftsforsamling i Moelven Industrier ASA har i dag valgte flere nye styremedlemmer. Asbjørn Reinkind (52) blir ny styreleder.

Reinkind er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Han har hatt en rekke lederstillinger i norsk næringsmiddelindustri og oppdrettsnæringen, sist som konsernsjef i Rieber & Søn ASA, og har siden 2008 arbeidet med styreverv og rådgivning.

Med seg i styret får han:

Nestleder – Trond Stangeby (ny)
Styremedlem – Sverre A. Larsen (ny)
Styremedlem – Elisabeth Krokeide (gjenvalg)
Styremedlem – Heidi Hemstad (ny)
Styremedlem - Martin Fauchald (gjenvalg)
Styremedlem - Lars Håkan Karlsson (ny)
Fast møtende varamedlem – Terje Johansen (ny, tidligere styremedlem)
Fast møtende varamedlem - Iver Melby (gjenvalg)
Varamedlem - Helene Bakka (ny)

Moelvens generalforsamling har også valgt bedriftsforsamling. Den består av:

Leder – Egil Magnar Stubsjøen (ny)

Varamedlem - Marit Astrup (gjenvalg)

Medlem - Marit Olive Lindstad (ny, tidligere varamedlem)

Varamedlem - Erik A. Dahl (ny)

Medlem - Maren Kyllingstad (gjenvalg)

Varamedlem - Anne Sagstuen Nysæther (gjenvalg)

Medlem - Thor Svegården (gjenvalg)

Varamedlem – Leif Henning Asla (ny)

Medlem – John Arne Ulvan (gjenvalg)

Varamedlem Jan Kollsgård (gjenvalg)

Medlem – Olav A.Veum (gjenvalg)

Varamedlem – Knut Aas (gjenvalg)

Medlem – Gudbrand Gulsvik (gjenvalg)

Varamedlem Helge Evju (gjenvalg)

Medlem – Rolf Th. Holm (gjenvalg)

Varamedlem Thorvald Grini (gjenvalg)

Medlem - Lennart Perez (gjenvalg)

Varamedlem - Jörgen Weman (gjenvalg)

Medlem Ann - Christine Löfborg (gjenvalg)

Varamedlem - Ove Gunnarsson (gjenvalg)

Medlem - Rolf A. Ellevold (gjenvalg)

Varamedlem - Trond Sønes (gjenvalg)

Medlem - Jon Inge Lorentsen (gjenvalg)

Varamedlem - Leif Bjarne Undem (gjenvalg)

For ytterligere informasjon:

Bedriftsforsamlingens leder: Egil Magnar Stubsjøen, +47 90123575
Valgkomitéens leder: Mikael Løken, +47 91166648
Asbjørn Reinkind, mobil +47 90194048

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner