Ber om fullmakt til kjøp av egne aksjer

Styret i Moelven Industrier ASA har på styremøtet den 27.01.99 vedtatt å be generalforsamlingen om fullmakt til å kunne kjøpe tilbake egne aksjer. Fullmakten skal gjelde kjøp av inntil 9.264.238 aksjer à pålydende kroner 5,- tilsvarende et samlet pålydende på NOK 46.321.190. Kjøpskursen skal ikke være lavere enn NOK 2,50, og ikke høyere enn NOK 20,00, og den skal være på nivå med børskursen på det tidspunktet kjøp eventuelt skjer. Fullmakten ønskes for en varighet på 18 måneder fra den blir vedtatt.

Styret i Moelven Industrier ASA har på styremøtet den 27.01.99 vedtatt å be generalforsamlingen om fullmakt til å kunne kjøpe tilbake egne aksjer. Fullmakten skal gjelde kjøp av inntil 9.264.238 aksjer à pålydende kroner 5,- tilsvarende et samlet pålydende på NOK 46.321.190. Kjøpskursen skal ikke være lavere enn NOK 2,50, og ikke høyere enn NOK 20,00, og den skal være på nivå med børskursen på det tidspunktet kjøp eventuelt skjer. Fullmakten ønskes for en varighet på 18 måneder fra den blir vedtatt. Moelv, 1999.01.28 <br>Oddvar Hemsøe, <br>informasjonssjef <br> ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Cision http://www.cisionwire.no http://www.cisionwire.no/moelven-industrier-asa/r//ber-om-fullmakt-til-kjop-av-egne-aksjer,c9264129

Moelv, 1999.01.28 <br>Oddvar Hemsøe, <br>informasjonssjef <br>

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner