Branntiløp på Moelven Mjøsbruket AS

Ved 22:30 tiden tirsdag kveld oppdaget bedriftens fyrvakt branntilløp i huggerrommet. Han igangsatte slukkingsarbeid umiddelbart og fikk hjelp av en kollega etter kort tid.

Direktør Sturla Westrum i Moelven Mjøsbruket sier at sprinkleranlegget løste ut, og brannen var i prinsippet slukket da brannvesenet ankom stedet.

- Brannvesen bistod med etterslukking og sikringsarbeid. De materielle skadene virker å begrense seg til noen el- kabler og noe bygningsmessig i en trevegg, sier Westrum.

Årsaken til brannen er det for tidlig å si noe sikkert om. Det er ingen personskader. Saken er under etterforskning hos relevante myndigheter.

- Men det er på det rene at rask inngripen og god innsats fra vår ansatte i slukningsarbeidet var avgjørende for at skadeomfanget ikke ble større, sier Westrum.

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3500 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 9 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner