Det går bedre for Moelven

Driftsresultatet på NOK 137 millioner etter årets seks første måneder viser at Moelven gjør det bedre enn på lenge.

Driftsresultatet isolert sett for 2. kvartal ble NOK 84 millioner mot NOK 11 millioner tilsvarende periode i fjor. Hittil i år har konsernet omsatt for NOK 4.649 millioner (4.030 tilsv. periode 2013), mens driftsinntektene for 2. kvartal endte på NOK 2.389 millioner (2.182).

Fornøyd konsernsjef
Konsernsjef Hans Rindal er fornøyd med framgangen.

- Resultatframgangen skyldes i grove trekk en kombinasjon av bedre priser og valutaforhold for eksportrettede enheter, interne driftsforbedringer, samt bedre gjennomføring av prosjekter, sier Rindal.

Sagbrukene gjør det best
Det er særlig industrivaredivisjon Timber som merker størst framgang, mens byggevaredivisjonen Wood også leverer bra resultater. For prosjektdivisjonen Byggsystemer dempes resultatframgangen av et noe mer utfordrende marked for nye yrkesbygg i Norge. I ROT-segmentet (rehabilitering, ombygging og tilbygg) er etterspørselen fortsatt tilfredsstillende.

- Endringer i internasjonale markedsforhold påvirker raskt vårt salg av trevarer. For byggevarer er svingningene noe mindre, mens det er etterspørselen etter nye yrkesbygg i Sverige og Norge som er viktigst for divisjonen Byggsystemer som består av limtre-, byggmodul-, elektro- og bygginnredningsvirksomheter, sier Rindal.

Refinansiering gjennomført
Ved utgangen av 2. kvartal, ble konsernets langsiktige lån refinansiert og lånene løper nå til sommeren 2017. Lånebetingelsene tilsvarer i stor grad de vi hadde og refinansieringen gir oss et godt grunnlag for å utvikle konsernet videre, sier Rindal.

Framtidsutsikter
Etterspørselen etter konsernets produkter i det skandinaviske markedet forventes å være stabil i andre halvår, med en viss bedring i Sverige som oppveier en viss nedgang i Norge.

- I eksportmarkedet for skurlast er det vanskeligere å spå, men vi ser i alle fall fortsatt god etterspørsel i 3. kvartal, sier Hans Rindal.

For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Hans Rindal, +47 90696910 
Direktør for økonomi og finans Morten Sveiverud, +47 90980667 
Assisterende finansdirektør Rune F. Andersen, +47 91343260
Direktør for kommunikasjon og HR Kristin Bjørnstad, +47 90713701
Kommunikasjonsansvarlig Tom E. Holmlund, +47 91668668

For direkte kontakt med en av våre virksomheter dersom det ønskes lokale vinklinger:

Byggevaredivisjonen Wood:
Divisjonssjef Bjarne Hønningstad, mobil +47 97591201
Wood Sverige: Adm. direktør Mikael Axelsson, mobil +46 (0) 101225004
Wood Norge: Adm. direktør Rune Bergsodden, mobil +47 95145540
Moelven Danmark: Adm. direktør Michael Helmershøj, mobil +45 40452336

Prosjektdivisjonen Byggsystemer:

Divisjonssjef Marcus Johansson, mobil + 46 10 122 6686
Moelven Byggmodul AB: VD Johan Samuelsson, +46 10 122 5954
Moelven Byggmodul AS: Direktør Lars Brede Aandstad, +47 90992851 
Moelven Töreboda AB: VD Johan Åhlén, mobil +46 (0) 50648189
Moelven Limtre AS: Direktør Åge Holmestad, mobil +47 (0) 95864620
Moelvens innredningsvirksomhet (Nordia og Eurowand): Direktør Trygve Toften, mobil +47 90874964
Moelven Elektro AS: Daglig leder Atle Bergo, mobil + 47 48283400

Industrivaredivisjonen Timber:
Divisjonssjef Ole Helge Aalstad, mobil +47 90014343

En oversikt over våre bedrifter på lokalt nivå finner du her:
http://www.moelven.com/no/Om-Moelven/Kontakt-virksomhetene/
http://www.moelven.com/se/Om-Moelven/Kontakta-foretag/
http://www.moelven.com/dk/Om-Moelven/KONTAKT-den-rigtige-medarbejder/

Tags:

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker