Direktør Nils-Ivar Slåttsveen slutter i Moelven

Direktør Nils-Ivar Slåttsveen i Moelven Nor East AS fratrer i sin stilling i Moelven-konsernet. Slåttsveen har siden februar 1995 hatt ansvaret for konsernets satsning i Russland som omfatter tømmerimport, industri-etablering og byggeprosjekter.
- Jeg har forståelse for at Slåttsveen søker andre typer oppgaver. Han har gjennom sitt betydelige engasjement bidratt til en god plattform for våre prosjekter i Russland, og dette har vært et svært krevende arbeid. Vi skal videreføre arbeidet gjennom selskapet Moelven Nor East på et nivå hvor risiko og muligheter står i forhold til hverandre, sier konsernsjef Frode Alhaug.


- Det har ikke vært noen enkel beslutning å ta, ikke minst fordi jeg har opparbeidet gode relasjoner både til russiske kolleger og samarbeidspartnere. Russland er imidlertid en komplisert arena å vinne fram på, men i ettertid har det vist seg at vi har valgt riktig strategi. Vi har ikke bare hatt kortsiktige intensjoner gjennom tømmerimport og byggprosjekter, men gjennom vår industrietablering har vi også vist at vi tenker langsiktig. For meg personlig har disse årene vært en svært intens og arbeidskrevende periode. Jeg føler at jeg har gjort jobben min. Tømmerimporten går bra, vi har etablert produksjonsvirksomhet i Kolpino, eksportert til sammen 80 trailerlass med byggevarer og teknologi, og vi har gjennomført to byggeprosjekter, ett i Luga, og nå senest utenfor Moskva. Det er nok av ressurspersoner i Moelven Nor East, både i Norge og i Russland, til å føre dette arbeidet videre, mener Slåttsveen.

Nils-Ivar Slåttsveen var i perioden 1992-1994 innleid som konsulent, og bistod konsernledelsen i flere prosjekter. Ett av disse var konsernets satsning i Russland. I februar 1995 ble Slåttsveen ansatt som direktør i selskapet Moelven Nor East, som ble opprettet som et kompetanse- og investeringsselskap i Russland.

Slåttsveen er nå ansatt som sjefskonsulent i revisjons- og konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers hvor han skal lede strategi- og omstillingsprosesser i større norske selskaper.

Moelv, 1999.04.30, <br>Oddvar Hemsøe, <br>informasjonssjef <br>

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner