Et norsk og et svensk Moelven-sagbruk kan bli nedlagt

Moelven Timber AS vurderer å avvikle sagbruket Moelven Knappåssågen AB i Ekshärd i Hagfors kommune i Värmland. Tidligere i dag ble det kjent at Moelven Timber også vurderer å legge ned det norske sagbruket Moelven Romedal AS i Stange. Årsaken til vurderingen om nedleggelse både i Sverige og Norge er at produksjonskapasiteten er for stor i forhold til tilgangen av tømmer på begge sider av grensen. Import av tømmer fra Russland, som hittil har kompensert for tilgangen av regionalt tømmer, er for dyrt. Ved Moelven Knappåssågen er det 46 ansatte, mens det er 36 ansatte ved Moelven Romedal AS.- I midt-Sverige har det i mange år vært en underbalanse mellom produksjonskapasiteten og tilgangen av tømmer. I Norge har det de siste årene skjedd en stor nedgang i avvirkningen av tømmer. Det har skapt en stadig økende ubalanse mellom tilgangen av regionalt tømmer i värmland / Hedmark og produksjonskapasiteten. Når det russiske tømmeret av ulike årsaker er blitt for dyrt, ser vi ingen annen mulighet enn at produksjonskapasiteten reduseres ved å foreslå nedleggelse disse to sagbrukene. En bedring av balansen mellom produksjonskapasitet og tilgangen på regionalt tømmer vil være med på å trygge de øvrige sagbrukene våre, sier Fossum. De 18 sagbrukene i Moelven Timber i Sverige og Norge har til sammen et årlig forbruk av tømmer på om lag 3,3 mill m3. Moelven importerer i dag over 200.000 m3 tømmer fra Russland for å dekke opp tømmerbehovet. Moelven Knappåssågen AB har et årlig forbruk på 160.000 m3 tømmer, mens Moelven Romedal AS har et årlig forbruk på 95.000 m3.

Bedrer lønnsomheten
Konsernsjef Frode Alhaug i Moelven Industrier ASA sier at forslaget om nedleggelse av de to sagbrukene i Norge og Sverige er en følge av nødvendig rasjonalisering i arbeidet med å bedre den generelle lønnsomheten for konsernet. - Etter overtagelsen av Westwood AB og Notnäs AB i Sverige og Forestia AS i Norge, har vi tilpasset kapasitet og endret driftsopplegg ved mange av våre datterselskap. Vi har brukt nødvendig tid til å treffe riktige beslutninger og analysere hele treindustrien. Treindustrien i Sverige og Norge er preget av feilslåtte investeringer i for stor kapasitet gjennom lang tid. Særlig de store skogsindustriselskapene har ukritisk forsøkt å løse inntjeningsproblemene gjennom å øke produksjonen uavhengig av marked og råstoff, sier Frode Alhaug.

Stort investeringsbehov
Anders Fossum i Moelven Timber sier at det ved Moelven Knappåssågen AB av markedshensyn er behov for framtidige investeringer på om lag 55-60 mill. SEK for å få en ensartet kvalitet på produktene. - I en situasjonen med ubalanse mellom produksjonskapasitet og tømmertilgang finner vi det uforsvarlig å foreta en slik investering. Det er en av årsakene til at vi vurderer nedleggelse av Knappåssågen. Vi har ikke tilsvarende investeringsbehov ved våre øvrige sagbruk, sier Fossum.

- I tillegg til forslaget om å legge ned Moelven Knappåssågen AB og Moelven Romedal AS vil vi videreutvikle de øvrige virksomhetene våre for å trygge deres økonomisk fundament. Produksjonen er allerede blitt mer spesialisert. Ved Moelven Notnäs AB i Torsby, som ligger i den samme regionen som Moelven Knappåssågen, vil justerverket ble oppgradert for å gjøre bedriften mer konkurransedyktig. Denne investeringen skjer i år og beløper seg til 16-17 mill. SEK, sier Anders Fossum.

Allmannamøte
Styret i Moelven Knappåssågen AB drøftet denne saken i et møte torsdag. De ansatte ble orientert i et allmannamøte torsdag ettermiddag. I følge loven om medbestemmelse skal det nå innledes drøftinger med de tillitsvalgte. Dersom bedriften vedtas nedlagt, vil produksjonen ved Knappåssågen bli gradvis trappet ned utover høsten i år.

-Hva med de ansatte?

-Vi ser at det kan være problemer med å skaffe seg en ny jobb i det samme området som Knappåssågen ligger. Vi vil derfor vurdere mulighetene for å tilby ansatte arbeid ved andre selskap i Moelven-konsernet. For enkelte kan det også være aktuelt å søke førtidspensjonering og vi vil være behjelpelig så langt det er mulig, sier Anders Fossum i Moelven Timber.

Dette er Moelven Timber
Moelven Timber eier og driver til sammen 18 sagbruk. Av disse ligger 12 med til sammen om lag 570 ansatte i Norge, mens det er 6 sagbruk i Sverige med til sammen om lag 480 ansatte. De norske sagbrukene er med ett unntak lokalisert på Østlandet. De svenske sagbrukene ligger i midt-Sverige.

Moelven Timber hadde en omsetning på 2,7 milliarder NOK og et driftsresultat på 94 mill. NOK i 2000. Halvparten av driftsinntektene kommer fra andre markeder enn hjemmemarkedene Norge og Sverige. Moelven Timber produserer årlig cirka 1,6 mill m3 trelast der den største kundegruppen er produsenter av trebaserte byggevarer. I tillegg til trelast produserer Moelven Timber cirka 1 million m3 industriflis. Det meste som produseres av industriflis selges regionalt til masse- og papirindustrien. Råstoffet består 70 prosent gran og 30 prosent furu.

Moelv 28. juni 2001 <br> <br>Rolv A. Amdal <br> <br> <br>Moelven Industrier ASA <br>Tel: + 47 623 47104 <br>Mobil: + 47 95 26 49 60 <br>e-mail: rolv.amdal@moelven.com <br> <br> <br>Adm. dir. Anders Fossum kan om ønskelig kontaktes på mobil + 47 95 70 72 02 <br>

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner