Forbedret resultat for Moelven i første kvartal

Første kvartal har som normalt vært preget av lavsesong i byggenæringen og tilhørende lav etterspørsel. Det er antydning til økning i markedsaktiviteten, men konsernets samlede produksjon har i grove trekk vært på samme nivå som i fjor. Driftsresultatet er imidlertid betydelig forbedret, sammenlignet med året før.

Driftinntektene for årets første kvartal økte marginalt sammenlignet med fjoråret og endte på NOK 1 476,8 mill (1456,2). Driftsresultatet ble på NOK 22,2 mill (minus 90,1). Dette driftsresultatet inkluderer en inntektsføring på NOK 22 mill knyttet til pensjonsavsetninger, slik at den reelle forbedringen i driftsresultat fra ordinær drift er på NOK 90 mill sammenlignet med første kvartal i fjor. Forbedringen skyldes i hovedsak realiserte kostnadsbesparende tiltak samt en positiv prisutvikling for Timber og Wood.

Konsernsjef Hans Rindal utdyper: - Vi ser at kapasitetstilpasninger og kostnadsreduserende tiltak som var under planlegging og gjennomføring i fjor nå er gjennomført. Konsernets kostnadsstruktur er dermed bedre tilpasset det gjeldende aktivitetsnivået. Tiltakene har virket slik de skal, sier Rindal.

- Det hører også med i bildet at vi har en tøff vinter bak oss, sier Rindal. I enkelte områder, både i Norge og Sverige, har vinteren vært betydelig kaldere og mer snørik enn normalt. Dette har gitt en utfordrende driftssituasjon for flere av konsernets enheter, både fordi kulden gir driftsforstyrrelser, økt slitasje på produksjonsutstyr og gjennom økte kostnader til snørydding.

Men konsernsjefen ser lyst på fremtiden: - Resultatbunnen for konsernet ble nådd på samme tid i fjor. Markedet beveger seg i riktig retning, men fra et lavt nivå. Det er nå tid for å begynne å tenke mer offensivt igjen. Vi har nå igjen et normalt investeringsnivå, etter en periode med fokus på kostnadskutt, avslutter Rindal.

Fremtidsutsikter
Første kvartal har utviklet seg i tråd med styrets forventninger. Byggeaktiviteten og etterspørselen etter trebaserte byggematerialer er fortsatt på et lavt nivå, men enkelte positive signaler ses. For Byggsystemer ser man nå en forbedret ordretilgang, men med sterk konkurranse og press i priser.
For resten av 2010 forventer styret fortsatt stabile markeder for rehabilitering, ombygging og tilbygg, samt noe økt nybyggingsaktivitet, og en moderat resultatforbedring sammenlignet med fjoråret.

For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Hans Rindal, mobil +47 90 69 69 10
Direktør økonomi og finans Morten Sveiverud, mobil +47 90 98 06 67
Kommunikasjons- og personaldirektør Kristin Vitsø Bjørnstad, mobil 90713701

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker