Fortsatt resultatøkning for Moelven

Den positive utviklingen for Moelven fortsetter og konsernet ender på et driftsresultat på NOK 82 millioner for tredje kvartal. Dette er en økning på NOK 47 millioner sammenliknet med samme kvartal i fjor. Resultatøkningen skyldes en fortsatt positiv markedsutvikling og realiserte effektiviseringstiltak.
 
Driftsinntektene i tredje kvartal økte innen alle tre divisjoner og endte på NOK 1.589 mill (1 391). Det er det fortsatt positive konjunkturbildet, samt økte markedsandeler innen enkelte segmenter som er de viktigste årsakene til den økte aktiviteten.
 
Gode markedsforhold
- I tillegg til den generelle bedringen i markedsforholdene, skyldes en vesentlig del av fremgangen realisering av en rekke interne effektiviseringstiltak. Vi merker at det er en stund siden vi gjorde de siste oppkjøpene og at våre enheter stadig arbeider bedre sammen. Allikevel er det mer å hente og det jobber vi videre med, sier konsernsjef Hans Rindal i Moelven Industrier ASA.
 
Rindal sier at en vesentlig del av effektiviseringstiltakene er en del av et flerårig investeringsprogram med til dels lange prosjektfaser. Det ble i forrige uke kjent at Moelven Våler AS skal investere, som et ledd i dette investeringsprogrammet, hele NOK 65 millioner i nytt sorteringsverk.
 
Øker driftinntektene med NOK 385 millioner
Etter tre kvartaler utgjorde driftsinntektene NOK 4.862 mill sammenliknet med 4.477 i samme periode fjor. Driftsresultatet ble NOK 223 mill (113). Ordinært resultat før skattekostnad ble NOK 193 mill (76). Resultat etter skatt og minoritetsinteresser ble NOK 139 mill (46).
 
- Vi har klart en netto driftmargin isolert sett for tredje kvartal på 5,1 prosent og samlet for de tre siste kvartalene en netto driftsmargin på 4,6 prosent. Det er lenge siden vi har hatt resultater på dette nivået. Men med markedsforholdene med oss som vi har nå, må vi prestere på dette nivået dersom vi skal opprettholde vår posisjon på lang sikt, sier Rindal. 
 
Gode utsikter en stund fremover
Konjunkturen med høy byggeaktivitet både for boliger og yrkesbygg forventes å vedvare i de skandinaviske landene utover i 2007, selv om aktiviteten i Norge og Danmark nå sannsynligvis er forholdsvis nære en topp. I Sverige er det forventet høy aktivitet i markedet noe lengre. Dette påvirker spesielt Moelven-divisjonene Wood og Byggsystemer positivt.
 
Innen Byggsystemdivisjonen er ordrereserven høyere enn normalt og det har vært nødvendig å treffe tiltak for å øke produksjonskapasiteten. For de tømmerforbrukende enhetene, er råstofftilgangen tilfredsstillende i de fleste regioner. Etterspørselen etter industritre i Europa forventes å holde seg på et høyt nivå. Samlet forventer styret et resultat i 2006 som er vesentlig bedre enn året før.
 
For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Hans Rindal, +47 90 69 69 10
Økonomidirektør Morten Sveiverud, +47 90 98 06 67
Kommunikasjonsrådgiver Tom E. Holmlund, +47 91 668 668
 
Rapporten kan lastes ned fra følgende link:

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker