Gir fremtidig sykehus adkomst fra jernbanestasjonen

Styret i Moelven har i dag god kjent en opsjonsavtale med Ringsaker kommune som gir et fremtidig statlig hovedsykehus en direkte adkomst fra Moelv jernbanestasjon til Mjøsbrufoten og Moskogen.

Avtalen og den definerte adkomsten gjelder på de arealer som Moelven besitter.

- En forutsetning i avtalen er at Moelven holdes skadesløs ved en realisering av opsjonen. Konsekvenser for interntransport, logistikk og bygninger er ivaretatt i avtalen, sier eiendomsansvarlig Erik Weisser-Svendsen i Moelven Industrier ASA.

Fremmer Moskogen
Rådmannen i Ringsaker har fremmet Moskogen som det beste alternativet for plasseringen av et nytt komplett akuttsykehus i Ringsaker. Moskogen ligger rett bak Moelvens Industriers industritomt og grenser til Mjøsa i vest.

For ytterligere informasjon:

Eiendomsansvarlig Erik Weisser-Svendsen, mobil 90727885

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3400 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 8 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Multimedia

Multimedia