God avslutning på året for Moelven

Moelven tjente NOK 36 millioner på driften i årets siste kvartal. Det er NOK 69 millioner mer enn tilsvarende kvartal året før.

Resultatforbedringen mot slutten av året skyldes i hovedsak bedre balanse mellom råvare- og ferdigvarepriser for konsernets virksomheter som opererer i industritremarkedet. Driftsinntektene for året endte på NOK 8009 millioner (NOK 8122 millioner) og driftsresultatet ble NOK minus 45 millioner (17). For året ble resultatet etter skattekostnad NOK minus 93 millioner (minus 36).

Bedre avslutning
Moelvens konsernsjef Hans Rindal er mer fornøyd med avslutningen i 2013 enn han var året før.

- Dette er en god avslutning på et år med svak inntjening for Moelven. Resultatmessig er dette vårt beste fjerdekvartal siden 2009. Vi er selvsagt skuffet over at året totalt sett endte med et negativt resultat, men vi ser nå signaler i mange av våre markeder på at vi kan gå lysere tider i møte. Samtidig har vi økt effektiviteten internt på flere områder, sier Rindal.

Høyere etterspørsel
Rindal forklarer at Moelven i løpet av høsten 2013 har sett en bedring i etterspørselen etter industritre, også i enkelte europeiske markeder.

- England er et eksempel på dette. I Sør-Europa er situasjonen fortsatt vanskelig med lav byggeaktivitet, men etterspørselen faller ikke lengre. Alt i alt, er det en vesentlig bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel enn på lenge, sier Rindal. Samtidig fortsetter den gode etterspørselen i markedene utenfor Europa.

Styrket Euro
Konsernsjefen ser også at Euroen er sterkere mot SEK og NOK enn den har vært tidligere.

- En sterk Euro har sammenheng med en viss bedring i europeisk økonomi. Dette er viktig for våre eksportinntekter, men vi må være forberedt på at dette ikke vedvarer. Å fortsette det løpende forbedringsarbeidet vi driver med, er derfor nødvendig. Skulle valutasituasjonen vedvare, vil det selvfølgelig være velkomment, sier Rindal.

Lavere lagernivåer og god ordrereserve
Byggevaredivisjonen Wood har som normalt hatt litt lavere aktivitet rundt årsskiftet og bruker tiden fram mot høysesongen til å bygge opp lager.

- Vi har en bra lagersituasjon og god aktivitet - årstiden tatt i betraktning. For divisjonen Byggsystemer er ordrereserven noe bedre enn det som er normalt for årstiden. Det er også en bedre sammensetning av ordrereserver enn det var på samme tid i fjor, sier Rindal.

Bedre utsikter
Det forventes en fortsatt bedring i prisbildet for industritre internasjonalt i første kvartal. Etterspørselen er svakt økende, og produsentlagrene av ferdigvarer er fortsatt på lave nivåer. Samtidig er NOK og SEK målt mot de viktigste eksportvalutaene EUR, GBP og USD, på nivåer som gir et bedre utgangspunkt i konkurransen på eksportmarkedene enn på lenge.

I det skandinaviske markedet forventes det noe lavere igangsetting av nye boliger. Den største delen av konsernets leveranser går imidlertid til markedet for renovering, ombygginger og tilbygg, som er mer stabilt enn nybyggmarkedet, og til nye yrkesbygg.

Samlet forventes aktivitetsnivået å følge normale sesongmessige variasjoner med økende aktivitet utover i første halvår.

For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Hans Rindal, +47 90696910 
Direktør for økonomi og finans Morten Sveiverud, +47 90980667 
Assisterende finansdirektør Rune F. Andersen, +47 91343260
Direktør for kommunikasjon og HR Kristin Bjørnstad, +47 90713701
Kommunikasjonsansvarlig Tom E. Holmlund, +47 91668668

For direkte kontakt med en av våre virksomheter dersom det ønskes lokale vinklinger:
Byggevaredivisjonen Wood:

Divisjonssjef Bjarne Hønningstad, mobil +47 97591201
Wood Sverige: Adm. direktør Mikael Axelsson, mobil +46 (0) 101225004
Wood Norge: Adm. direktør Rune Bergsodden, mobil +47 95145540
Moelven Danmark: Adm. direktør Michael Helmershøj, mobil +45 40452336

Prosjektdivisjonen Byggsystemer:
Divisjonssjef Marcus Johansson, mobil + 46 10 122 6686
Moelven Byggmodul AB: VD Johan Samuelsson, +46 10 122 5954
Moelven Byggmodul AS: Direktør Lars Brede Aandstad, +47 90992851 
Moelven Töreboda AB: VD Johan Åhlén, mobil +46 (0) 50648189
Moelven Limtre AS: Direktør Åge Holmestad, mobil +47 (0) 95864620
Moelven Eurowand AB: VD Orvar Sandelin, mobil +46 (0) 101226003
Moelven Nordia AS: Direktør Trygve Toften, mobil +47 90874964
Moelven Elektro AS: Daglig leder Atle Bergo, mobil + 47 48283400

Industrivaredivisjonen Timber:
Divisjonssjef Ole Helge Aalstad, mobil +47 90014343

En oversikt over våre bedrifter på lokalt nivå finner du her:
http://www.moelven.com/no/Om-Moelven/Kontakt-virksomhetene/
http://www.moelven.com/se/Om-Moelven/Kontakta-foretag/
http://www.moelven.com/dk/Om-Moelven/KONTAKT-den-rigtige-medarbejder/

Tags:

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker