Kjøpet av Hedalm AS godkjent

Konkurransemyndighetene har godkjent Moelvens kjøp av Hedalm AS. Moelven overtar formelt selskapet fra 1. oktober.

Divisjonssjef Marcus Johansson i Moelven Byggsystemer sier at han er svært fornøyd med avgjørelsen.

- For oss betyr det nå at vi konkret har noe å jobbe med. Moelven har fra 1. oktober to modulbedrifter i Norge og vi er allerede i gang med å se på løsninger for hvordan modulvirksomheten mest effektivt og hensiktsmessig bør organiseres og driftes i framtida. Det er en prosess som skal gjennomføres i tett samarbeid med de ansatte og ledelse i Moelven Byggmodul AS og Hedalm AS, sier Johansson.

Strategisk sett har oppkjøpet vært begrunnet i et ønske om å spesialisere modulvirksomheten for å styrke Moelvens konkurransekraft innen industriell bygging. 

- To sterke produksjonsenheter av moduler i Norge gir muligheter for økt spesialisering, økt kapasitet og evne til å levere store ordrer på kort tid – i alle våre tre segmenter. Segmentene vi opererer i er a) bygg og anlegg, b) prosjekt og c) bolig, sier Johansson.

En særlig begrunnelsen for oppkjøpet er at konsernet opplever og forventer en betydelig etterspørselsøkning i markedet for standardiserte og nøkkelferdige fleretasjes leilighetsbygg.

- Moelven har utviklet et eget boligkonsept basert på moduler der kundene får et fleretasjes leilighetsbygg levert som en totalentreprise inklusive eventuelt parkeringskjeller.  I produksjonslokalene på Hjellum kan Moelven produsere over 12 meter lange moduler. Det er spesielt viktig for Moelvens nye boligkonsept, sier Johansson.

Interessen for å bygge med tre sterkt voksende.

- Vi tror det tufter på at tre er det aller beste materialet å bygge med dersom en skal tenke på miljøet. Mange utbyggere og boligeiere er opptatt av det, sier Johansson.

For mer info:
Marcus Johansson, mobil +46 706726686

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3400 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 8 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Multimedia

Multimedia