Lars Atterfors slutter i Moelven

Lars Atterfors har sagt opp sin stilling som divisjonssjef for Moelven Byggsystemer etter 10 år i konsernet.

Atterfors kom til Moelven i 2003 som markedssjef for Moelvens Byggmodulvirksomhet i Sverige. Senere har han vært daglig leder for samme virksomhet og siden 2009 har han hatt stillingen som divisjonssjef for Moelven Byggsystemer i Skandinavia, som i innbefatter virksomhetene limtre, systeminnredninger, elektro, samt byggmoduler.

Hans Rindal, konsernsjef i Moelven Industrier takker Atterfors for innsatsen:

- Atterfors er sterkt engasjert i industriell bygging – det å bygge smart. Han har blant annet bidratt til at selskapene i divisjonen har økt bredden i sine produkt- og tjenestetilbud og at vi når nye kundegrupper. Det har økt evnen til å håndtere svingninger i markedet. Han har også utviklet samarbeidet mellom selskapene i divisjonen. Jeg takker Atterfors for innsatsen, og ønsker han lykke til videre i sin karriere, sier Rindal.

Atterfors sier at dette ikke har vært noen lett beslutning å ta:

- Jeg ser tilbake på 10 spennende år i Moelven. Det har vært stimulerende og utfordrende, men tidvis også tøffe år. Nå følte jeg at tiden var inne til å la nye krefter ta over stafetten og fortsette utviklingen. Jeg takker alle mine kolleger for samarbeidet, sier Atterfors.

Fratreden vil skje etter nærmere avtale, senest 1. september 2013.

Rekruttering av ny divisjonssjef for Moelven Byggsystemer vil starte opp med det første.

For ytterligere opplysninger:

Hans Rindal, +47 906 96 910

Lars Atterfors, +46 101 22 6684

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3400 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 8 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner