MOE - Akseptgrad Westwood AB

Ved utløp av akseptfristen for tilbudet til aksjonærene i Westwood AB den 24. juni, hadde eiere av mer enn 98 % av kapitalen og stemmene akseptert tilbudet. Moelven Industrier ASA her til hensikt å overføre aksjene i Westwood AB til et svensk datterselskap slik at de resterende aksjene kan tvangsinnløses.


Moelv, 1998.06.25,
Hans Rindal,
finansdirektør

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner