MOE - Økt aksjekapital for Moelven

I forbindelse med rettet emisjon for erverv av de siste 21 prosent av aksjene i Moelven Hako AS, er det utstedt 1.050.783 aksjer til pålydende kroner 5,-. Det samlede antall aksjer er nå 72.395.352, og Moelvens aksjekapital, jfr. foretaksregisteret, er nå NOK 361.976.760.


Moelv, 1998,06.24,
Oddvar Hemsøe,
informasjonssjef

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner