MOE: Kjøpsbetingelser - Notnäs AB og Westwood AB

MOE: Kjøpsbetingelser - Notnäs AB og Westwood AB

I den foreløpige avtale som er inngått med eneeieren av Notnäs AB og eiere av 49,6 % av kapitalen og 51,1 % av stemmene i Westwood AB, er vederlaget for 100 % av aksjene i de to selskapene avtalt til å utgjøre inntil 21.474.000 aksjer i Moelven Industrier ASA. Det vil ikke være noe kontantvederlag, men rentebærende gjeld på ca. SEK 190 mill knyttet til Treindustrivirksomheten og ca. SEK 55 mill knyttet til øvrige virksomheter, vil bli overtatt.

Proforma konsolidert viser treindustrivirksomheten til de to selskapene følgende hovedtall for de siste årene:

 
Mill SEK 1993 1994 1995 1996 1997
Driftsinntekter 676 807 782 694 798
Driftsresultat 41 90 47 -40 -3
Avskrivninger 27 27 28 34 22
Totalbalanse 376 417 415 391 451

Synergier mellom de to selskapene og Moelven Industriers øvrige virksomheter vil hovedsakelig knytte seg til innkjøp og transport av tømmer, salg og transport av ferdigvarer og biprodukter, spesialisering av produksjonen og koordinering av investeringer.

Øvrige virksomheter består av en byggevarehandel, annen handelsvirksomhet og eiendommer med en totalkapitalen på ca. SEK 110 mill. Omfanget av disse virksomhetene vil bli ytterligere redusert etter en eventuell overtagelse.

Etter en gjennomgang av selskapene, vil styret i Moelven Industrier ASA ta stilling bruken av den fullmakt som er omhandlet i innkallingen til generalforsamlingen den 25. mars. Bruk av fullmakten vil resultere i gjennomføring av den foreløpige avtalen og et bud til de øvrige aksjonærene i Westwood AB.


Moelv, 13 mars, 1998

Ytterligere informasjon:
Finansdirektør Hans Rindal, Moelven Industrier ASA, +47 62347216

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner