MOE: Utbytte og rettet emisjon

Generalforsamlingen i Moelven Industrier ASA har enstemmig vedtatt styrets forslag til disponering av årsresultatet i Moelven Industrier ASA, inklusive utbytte på kroner 0,25 per aksje. Styret fikk videre fullmakter til å utvide aksjekapitalen ved rettet emisjon mot aksjonærer i Westwood AB og Notnäs AB, ved oppkjøp av treindustrivirksomheter.

I det etterfølgende møte i bedriftsforsamlingen ble Per Stamnes valgt til styremedlem i Moelven Industrier ASA. Det nye styret får denne sammensetningen: Bjarne Gulvik (formann), Arthur J. Aasland, Carl Graff-Wang, Agnar Aas, Per Stamnes, Hans Johnsen (ans. repr.) og Iver Melby (ans. repr.). Axel Krogvig, Ola Vik og Bjørn Henrik Rasmussen er gjenvalgt til bedriftsforsamlingen. Nye medlemmer er Fredrik Wahl og Jørgen Kjærnes.

Moelv, 1998, 03.26,
Oddvar Hemsøe,
informasjonssjef

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner