MOE: Utløser minoritetsaksjonærer

Styret i Moelven Industrier ASA (MI ASA) har i dag besluttet at MI ASA overtar minoritetsaksjonærenes eierandel i Moelven Hako AS på 21 prosent. MI ASA blir dermed heleier av Moelven Hako AS. Oppgjøret skjer ved at aksjekapitalen i MI ASA forhøyes med 1.050.783 aksjer, hver pålydende NOK 5,00, til sammen NOK 5.253.915, til NOK 362.018.760. Aksjene tegnes av minoritetsaksjonærene i Moelven Hako AS. Styret begrunner vedtaket med at man finner det hensiktsmessig å finansiere kjøpet ved kapitalutvidelse. Det betales NOK 8,625 per aksje basert på gjennomsnittlig kurs de siste 30 børsdager. Oppgjøret skjer ved at det overføres 33.272 aksjer i Moelven Hako AS til MI ASA. Aksjene tegnes på tegningslisten innen 15. juni 1998.

Moelv, 1998.03.25,
Oddvar Hemsøe,
informasjonssjef

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner