Moelven danner elektroselskap

Styret i Moelven Engineering AS har besluttet å skille ut elektroavdelingen som et eget aksjeselskap under navnet Moelven Elektro AS. Det nye selskapet, som blir operativt fra 1.1.1999, får 65 ansatte, og budsjetterer med en årsomsetning på 75 millioner kroner. Geir Bjørke blir ansatt som leder for Moelven Elektro AS. Byggavdelingen og mekanisk avdeling viderefører sin virksomhet i Moelven Engineering AS.
- Vi har hatt en god utvikling innenfor elektrovirksomheten i Moelven Engineering AS. Vi ser at mulighetene er til stede for ytterligere vekst. Ved å etablere Moelven Elektro AS legger vi de organisatoriske forholdene til rette for en slik ekspansjon, sier styreformann Reidar Mo

Den tidligere elektroavdelingen i Moelven Engineering AS har i løpet av de to siste årene hatt en betydelig vekst, spesielt i Oslo-regionen. I mars i år fikk selskapet i oppdrag fra Bøhler Entreprenør AS i Oslo å levere el-installasjoner til Storebrands kontorer i Oslo. Denne ordren er, medregnet opsjoner, alene verdt snaut 40 millioner kroner. Selskapet har flere andre store oppdrag i Oslo-regionen.

- Aktiviteten har aldri vært høyere, og vi mener tidspunktet er inne for å organisere denne delen av vår virksomhet i et eget selskap. Elektroavdelingen var i ferd med å bli dominerende i Moelven Engineering, og synergien mellom avdelingene er ikke stor nok til å holde på dagens struktur. Med en omsetning alene på 75 millioner kroner, er det naturlig å opprette et selskap, sier direktør Geir Haugersveen i Moelven Engineering AS.

Påtroppende leder i Moelven Elektro AS, Geir Bjørke, mener at det vil forenkle kommunikasjonen mot markedet å framstå som et rent elektroselskap.
- Den teknologiske utviklingen innenfor vårt fagområde krever spesialisering, spisskompetanse og faglig tilhørighet. Det mener vi best kan ivaretas ved å organisere virksomheten som et eget selskap. Vi ser for oss en fortsatt vekst innenfor vårt område, og det vil være lettere for et rent elektroselskap å etablere alliansepartnere i markedet enn som en avdeling i Moelven Engineering. Målet vårt er økt markedsandel innen segmentene næringsbygg og industri, og vi ser for oss interessante vekstmuligheter også i Sverige, sier Bjørke.

Selv om den tidligere elektro-avdelingen opprettet et eget Oslo-kontor i 1997, forsikrer Geir Bjørke om at Moelven Elektro AS fortsatt skal ha postadresse Moelv.

- Vi har blant annet all el-montasje for Moelven Hako, og vi vil også fortsette det gode samarbeidet med byggavdelingen og mekanisk avdeling i Moelven Engineering, sier han.

Moelv, 1998.09.23,
Oddvar Hemsøe, informasjonssjef i Moelven Industrier ASA

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner