Moelven Eidsvoll AS legger ned produksjon i Brumunddal

Moelven Eidsvoll AS foretar strukturelle endringer i driftskonseptet og legger ned all produksjon i Brumunddal. Dette vil innebære en bemanningsreduksjon på 10-15 ansatte.

Strukturendringer i bransjen har medført sterk priskonkurranse og behov for å tilpasse selskapets driftsmodell til nye forutsetninger og som bidrar til fremtidig lønnsomhet.

Direktør Bjørnar Berge i Moelven Eidsvoll AS sier at det er med bakgrunn i dette at selskapets styre har behandlet ulike muligheter, og besluttet at høvelproduksjon skal samlokaliseres på Eidsvoll.

- I praksis vil det bety at all produksjon i Brumunddal avvikles, mens lokalene benyttes som lager. Vi har startet dialog og samarbeid med de tillitsvalgte for å gjennomføre prosessen, sier Berge.

Moelven Eidsvoll AS har i dag høvelproduksjon både på Eidsvoll og i Brumunddal, mens overflatebehandling og lagerfunksjon er på Eidsvoll. Totalt arbeider 9 personer ved høvellinja i Brumunddal og 38 personer på Eidsvoll.

For ytterligere informasjon: 
Bjørnar Berge, mobil 91172016

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3400 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 8 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner