Moelven Elektro AS kjøper Grøndalen Elektro AS

Moelven Elektro AS har inngått avtale med Roar Grøndalen på Raufoss om overtakelse av aksjene i selskapet Grøndalen Elektro AS med virkning fra 1. mai 1999. Grøndalen Elektro AS omsetter i dag for cirka 15 millioner kroner, og har 18 ansatte. Selskapet vil fortsatt være lokalisert på Raufoss, men organisert som en avdeling under Moelven Elektro AS med eget resultatansvar. Med denne overtakelsen får Moelven Elektro AS 91 ansatte og en samlet årsomsetning på cirka 120 millioner kroner.


- Grøndalen Elektro AS har en stor og stabil kundeportefølje i Vest-Oppland og Romerike. Gjennom vår overtakelse av selskapet vil avdelingen på Raufoss få tilført større kapasitet og supplerende kompetanse. Dette er en viktig forutsetning for å kunne håndtere nye og større prosjekter, og det vil øke servicegraden i markedet. Vi på vår side får utvidet vårt kompetansefelt, spesielt innenfor en del svakstrømsinstallasjoner, samtidig som vi øker selskapets samlede kapasitet i området Gjøvik, Lillehammer og Hamar. Overtakelsen av Grøndalen Elektro AS er for oss et ledd i en videre utvikling av Moelven Elektro AS, sier selskapets direktør, Geir Bjørke.

Roar Grøndalen sier i en kommentar at overdragelsene av aksjene til Moelven Elektro AS representerer en bevisst videreføring av selskapets mål og strategi.
- Vi ønsker i størst mulig grad å framstå som en totalleverandør av elektrotjenester til beste for våre kunder, understreker han.

Grøndalen Elektro har i dag et avdelingskontor i Oslo som fra og med 1.5.99 blir samlokalisert med Oslo-avdelingen til Moelven Elektro. Avdelingen på Raufoss vil bestå som i dag under ledelse av Roar Grøndalen. Fellesfunksjoner innen økonomi og administrasjon legges til Moelv.

Moelven Elektro AS tilhører forretningsområdet Moelven Bygg og Prosjekt som i 1998 hadde 560 millioner kroner i årsomsetning.

Moelv, 1999.04.15, <br>Oddvar Hemsøe, <br>Informasjonssjef i Moelven Industrier ASA <br>

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner