Moelven Elektro AS kjøper Østby Elektriske AS i Tønsberg

Moelven Elektro AS har inngått avtale med Gunnar Østby om overtakelse av aksjene i selskapet Østby Elektriske AS i Sem utenfor Tønsberg med virkning fra 1. oktober 1999. Østby Elektriske AS omsetter i dag for cirka fem millioner kroner, og har åtte ansatte. Selskapet vil fortsatt være lokalisert i Tønsberg, inntil videre som et eget selskap i Moelven Elektro AS. Med denne overtakelsen får Moelven Elektro AS 100 ansatte og en samlet årsomsetning på cirka 130 millioner kroner.


- Gjennom vår overtakelse av Østby Elektriske AS vil Moelven Elektro AS få tilført ytterligere kapasitet og supplerende kompetanse. Dette er i seg selv en viktig forutsetning for å kunne håndtere nye og større prosjekter, og det vil øke servicegraden i markedet. Vestfold er i dag landets tettest befolkede fylke og det fylket i landet som har største befolkningsøkning. Som fylkets største handelssenter og Vestfolds ”hovedstad” er Tønsberg et særdeles interessant knutepunkt for å videreføre virksomheten i Østby Elektriske AS. Samtidig ser vi betydelige muligheter i å ekspandere, særlig med tanke på den stadig økende flytrafikken ved Sandefjord lufthavn Torp, samt de industriområder som skal bygges ut de nærmeste områdene, sier direktør Geir Bjørke i Moelven Elektro AS.

Daglig leder og eier av selskapet Østby Elektriske AS, Gunnar Østby, ønsker på sin side å trappe ned sitt engasjement, men vil i en overgangsfase fungere som daglig leder i selskapet. Alle de ansatte i selskapet vil beholde sitt ansettelsesforhold og sin ansiennitet.
- Østby Elektriske AS har gjennom selskapets 27-årige virksomhet i opparbeidet seg en solid kundeportefølje, et godt utbygd servicenett og gode kunderelasjoner takket være en stabil og dyktig montørstab. Jeg føler meg trygg på at Moelven Elektro AS har den rette kompetansen som skal til for å føre selskapet videre, og ta nye markedsandeler gjennom større entrepriseoppdrag og samt ta del i totalprosjekter, sier Gunnar Østby.

Moelven Elektro AS tilhører forretningsområdet Moelven Bygg og Prosjekt som i 1998 hadde 560 millioner kroner i årsomsetning.

Moelv, 1999.10.01, <br>Oddvar Hemsøe, <br>Informasjonssjef i Moelven Industrier ASA <br>

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner