Moelven-emisjon til ansatteMoelven Industrier

Generalforsamlingen i Moelven Industrier ASA besluttet den 10. april 1997 å gi styret fullmakt til å utvide aksjekapitalen med en rettet emisjon mot ansatte. Styret i Moelven Industrier ASA har besluttet at emisjonen skal gjennomføres i tidsrommet 1.9.-12.9.97 med tegning for inntil to millioner aksjer.

Økonomidirektør Per Egil Pedersen i Moelven Industrier ASA opplyser at tegningskursen er åtte kroner, det vil si cirka 25 prosent under gårsdagens omsetningskurs. Det er en bindingstid på denne nytegningen fram til 1.9.98, og gjelder aksjeposter ut over 400 aksjer.
- De øvrige betingelsene vil framgå av prospektet som vil foreligge i slutten av denne uken, sier Pedersen.

Moelv, 1997.08.26
Oddvar Hemsøe,
informasjonssjef
Ønskes ytterligere opplysninger, kontakt Per Egil Pedersen på tlf 62 34 70 00.

Moelven Industrier Hugin

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner