Moelven-fullmakt til kjøp av egne aksjer

Generalforsamlingen i Moelven Industrier ASA har enstemmig vedtatt styrets forslag til disponering av årsresultat i Moelven Industrier ASA, inklusive utbytte på kroner 0,25 per aksje. Aksjen noteres eksklusivt utbytte fra og med 6. april 2000. Utbytte utbetales 26. april.
Styret fikk også generalforsamlingens fullmakt til å kjøpe tilbake inntil 11.904.238 aksjer, pålydende kroner 5,00, tilsvarende et samlet pålydende på NOK 59.521.190, det vil si 10 prosent av aksjekapitalen etter at den rettede emisjonen i forbindelse med kjøpet av Forestia AS er gjennomført. Fram til gjennomføringen av emisjonen, er fullmakten begrenset til 9.264.238 aksjer, pålydende NOK 5,-. Kursen skal ikke være lavere enn NOK 2,50 og ikke høyere enn NOK 20,00, og være på nivå med børskursen på handletidspunktet. Fullmakten gjelder for 18 måneder fra dato.

Generalforsamlingen i Moelven Industrier ASA har enstemmig vedtatt styrets forslag til disponering av årsresultat i Moelven Industrier ASA, inklusive utbytte på kroner 0,25 per aksje. Aksjen noteres eksklusivt utbytte fra og med 6. april 2000. Utbytte utbetales 26. april. Styret fikk også generalforsamlingens fullmakt til å kjøpe tilbake inntil 11.904.238 aksjer, pålydende kroner 5,00, tilsvarende et samlet pålydende på NOK 59.521.190, det vil si 10 prosent av aksjekapitalen etter at den rettede emisjonen i forbindelse med kjøpet av Forestia AS er gjennomført. Fram til gjennomføringen av emisjonen, er fullmakten begrenset til 9.264.238 aksjer, pålydende NOK 5,-. Kursen skal ikke være lavere enn NOK 2,50 og ikke høyere enn NOK 20,00, og være på nivå med børskursen på handletidspunktet. Fullmakten gjelder for 18 måneder fra dato. Moelv, 2000.04.05, <br>Oddvar Hemsøe, <br>Informasjonssjef i Moelven Industrier ASA <br> ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Cision http://www.cisionwire.no http://www.cisionwire.no/moelven-industrier-asa/r//moelven-fullmakt-til-kjop-av-egne-aksjer,c9264083

Moelv, 2000.04.05, <br>Oddvar Hemsøe, <br>Informasjonssjef i Moelven Industrier ASA <br>

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner