Moelven har inngått avtale med Notnäs AB

Moelven-konsernet har inngått avtale med Peder Chr. Løvenskiold om overtakelse av det svenske selskapet Notnäs AB i Torsby i Sverige. Oppgjøret skjer i form av at Peder Chr. Løvenskiold får 8,5 millioner aksjer i Moelven Industrier ASA for Notnäs AB. Overtakelsen av driftsansvaret skjer med virkning fra og med i dag. VD Ulf Rosenlund ved Moelven Dalaträ AB i Mockfjärd i Sverige tar over ledelsen av Notnäs AB.
- Vi har også kommet til enighet om bytteforholdet med Westwood-konsernets største aksjonærer, som innebærer at 10 aksjer i Westwood gir 11 aksjer i Moelven Industrier ASA, sier konsernsjef Frode Alhaug i Moelven Industrier ASA. Ved hundre prosent akseptgrad i Westwood gir det 11,8 millioner aksjer i Moelven.

Selskapet Notnäs AB er et sagbruk og høvleri som sysselsetter 170 personer og omsetter årlig for 280 millioner kroner (NOK). Notnäs AB eies hundre prosent av Peder Christian Løvenskiold.
- Jeg ser på sammenslåingen som en naturlig og riktig industriell utvikling for Notnäs AB. Som en del av Moelven-konsernet blir vi en del av en industristruktur som ønsker å satse på sagbruk. Dette er også en riktig industriell løsning for bransjen i Värmland-området. For min egen del ser jeg fram til å være med Moelven videre som støttespiller og aksjonær, sier han.

Notnäs' nye VD, Ulf Rosenlund, sier at hans fremste oppgave blir å leve opp til konsernets lønnsomhetskrav. - Strategien for dette vil jeg diskutere med ledergruppen i Notnäs AB, sier påtroppende VD Ulf Rosenlund som har ledet Moelven Dalaträ AB i 13 år. I en overgangsfase vil han fortsette som leder også for Moelven Dalaträ.

Ny styreformann i Notnäs AB er administrerende direktør Anders L. Fossum i Moelven Treindustrigruppen AS. Øvrige styremedlemmer er direktør Dag Sand i Moelven Eidsvold Værk AS, VD Karl-Arne Iderot i Moelven Valåsen AB og VD Lars Bergkvist i Westwood-selskapet Knappåssågen AB.

Gjennom forhandlinger med Atle M&A AB og ledelsen i Westwood-konsernet, som til sammen representerer mer enn 51 prosent av stemmene, er man kommet til enighet om oppgjørsformen og bytteforholdet av aksjer. Også styret i Westergyllen AB, som representerer 23 prosent av aksjene i Westwood, har i prinsippet stilt seg positive til bytteforholdet. I sum tilsvarer dette 74,3 prosent av stemmene i Westwood-konsernet. Øvrige eiere i Westwood vil få et tilsvarende tilbud i månedsskiftet mai/juni.

Moelv, 1998.05.05,
Oddvar Hemsøe,
informasjonssjef i Moelven Industrier ASA


Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner