Moelven har kjøpt Westwood ByggsystemMoelven Industrier

Moelven har kjøpt de to selskapene Westwood Byggsystem AB i Säffle og Westwood Byggsystem AS i Hurdal av det svenske konsernet Westwood AB. De to selskapene produserer byggmoduler og byggelementer, omsetter for cirka 125 millioner kroner (SEK) og har 120 ansatte. Selskapene er med virkning fra dato organisert som selvstendige datterselskaper under Moelven Industrier ASA, Bygg og Prosjekt. Ansvar for samordning og drift av de nye selskapene Moelven Byggsystem AB og Moelven Byggsystem AS, tillegges Moelven Hako AS. Moelven styrker dermed sin posisjon som Skandinavias største modulprodusent.

- Vi vurderer det svenske markedet for byggmoduler som interessant fremover. Av erfaring vet vi at det er vanskelig å få et tilstrekkelig godt grep på dette markedet fra norsk side. For å vokse må vi etablere oss utenlands. Derfor er oppkjøpet av Westwood Byggsystem AB i Säffle riktig strategi. Fra før er Moelven Hako markedsleder i Norge på byggmoduler.

Gjennom oppkjøpet av Westwoods datterselskap i Hurdal beholder vi vår posisjon i det norske markedet, og øker vår fleksibilitet. I tillegg har vi store forventninger til vårt datterselskap Moelven Hako Nord AS i Kirkenes som på sikt retter seg inn mot nordvest-Russland, sier konsernsjef Frode Alhaug.

Det svenske konsernet Westwood AB har i dag cirka 500 ansatte, og omsetter årlig for cirka 820 millioner kroner (SEK). Konsernet har virksomheter innenfor treindustri, bygghandel, modul- og elementproduksjon.

Direktør Bjørn Willanger i Moelven Hako AS opplyser at det vil bli behov for en begrenset ombygging i Säffle for å videreutvikle modulproduksjonen i Moelven Byggsystem AB.

- På litt lengre sikt vil vi dessuten forsøke å samordne produksjonen i de fire selskapene og utrede mulighetene for å dra nytte av visse administrative fellesfunksjoner, sier han. Willanger understreker at for de ansatte i de berørte selskapene vil oppkjøpet gi en mer stabil ordresituasjon ved at man kan overføre oppdrag mellom selskapene, og på den måten bli mindre sårbare for konjunktursvingninger.

De ansatte og representanter for de lokale myndigheter i henholdsvis Säffle, Hurdal, Moelv og Kirkenes er orientert om oppkjøpet i dag.


Moelv, 1997,11,10.
Oddvar Hemsøe, informasjonssjef Moelven Industrier ASAØnskes ytterligere opplysninger; kontakt konsernsjef Frode Alhaug tlf. 62 34 71 01, direktør Bjørn Willanger, tlf. 62 34 70 00 og konsernsjef Morgan Östenson, Westwood AB, tlf 00 46 54 53 30 00.

Moelven Industrier Hugin

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner