Moelven integrerer sine danske limtre-selskaper med A/S Limtræ Lilleheden

Moelven Limtregruppen AS går inn for å integrere sin to danske selskaper Moelven LNJ Limtræ AS og Moelven Øresø Limtræ AS med Danmarks største limtrefabrikk, A/S Limtræ Lilleheden, som eies av det danske børsnoterte selskapet ITH AS. Det dannes et nytt selskap bestående av de tre enhetene Lilleheden, LNJ og Øresø hvor ITH A/S får 60 prosent og Moelven Limtregruppen AS 40 prosent eierandel. Det nye selskapet blir den største limtreprodusent i Danmark med en årsomsetning på cirka 270 millioner kroner.

- Moelven har lenge hatt et aktivt samarbeid med Lilleheden for å utvikle det danske limtremarkedet. Integreringen gjennomføres for å kunne styrke markedsinnsatsen og sikre selskapenes utvikling på det danske limtremarkedet, forklarer administrerende direktør Ola Mørkved Rinnan i Moelven Limtregruppen AS.Rinnan opplyser at Moelven de siste to årene ikke har oppnådd god nok lønnsomhet i de danske fabrikkene på grunn av meget svake eksportpriser på det tyske markedet. Han understreker at partenes intensjoner foruten å iverksette sterkere tiltak i det danske limtremarkedet, er å effektivisere drift og organisasjon i Danmark.

- Det er vår strategi til en hver tid å satse i de markedene hvor vi har fortrinn. Vår integrering med Lilleheden i Danmark blir en god løsning for Moelven. Gjennom det nye selskapet beholder vi eierinteresser i dansk limtreproduksjon, samtidig som det nye selskapet vil stå sterkere i det danske markedet, presiserer han, og legger til:- Etableringen av det nye selskapet sammen med ITH A/S i Danmark innebærer ingen endring i Moelvens internasjonale satsning innenfor forretningsområdet limtre. Limtregruppens posisjon i Tyskland overfor handel- og industrikunder vil opprettholdes på samme måte som Moelvens posisjon i etablerte limtremarkeder som Japan, Italia og England. Eksporten til Polen styrkes ved etablering av salgskontor i Stettin. Vårt etablerte samarbeid med Litauens eneste limtrefabrikk betyr at blikket også er rettet mot nye markeder.

Moelv, 1998.04.01,

Oddvar Hemsøe,

informasjonssjef i Moelven Industrier ASA

Ønskes ytterligere opplysninger, kontakt Ola Mørkved Rinnan på telefon 90696911.

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner