Moelven Iso3 AS overtar trevarefabrikken i Moelv

Bedriften overtar Moelven Langmoens AS fabrikk i Moelv fra nyttår for å samle spesialprodukter og skaffe lokaler for framtidig ekspansjon. Alle ansatte blir med videre.

Daglig leder Sven Egil Holmsen i Moelven Iso3 samler nå flere produkter og han ønsker å utnytte komplementære kompetanser mellom de to enhetene.

- En kobling av markedskompetanse og kompetanse på pre-cut og spesialprodukter vil gjøre den nye enheten sterkere - spesielt på prosjektmarkedet. Den nye enheten beholder navnet Moelven Iso3 AS inntil videre. For 2013 regnes det med en omsetning på 30- 35 millioner kroner, sier Holmsen.

Ny produksjonsenhet for Iso3

Holmsen forklarer at produksjonen av Iso3 skal flyttes over fra leide lokaler hos Mjøsplast til trevarefabrikken i løpet av første halvår 2013. Samtidig pågår det prosjektering av en ny og mer automatisert produksjonslinje for Iso3.

-Iso3 vokser stadig og har i 2012 markert seg særlig på store kontorprosjekter med høy miljøprofil. Nye energikrav som kommer i 2015 ventes å øke etterspørselen etter Iso3 betydelig, noe vi skal posisjonere oss til med ny produksjonslinje, sier Holmsen.

Mer pre-cut og eksport av branntrygge produkter

Moelven Langmoens avdeling på Moelv har i 2012 vært gjennom en omstillingsprosess med reduksjon av antall ansatte, samtidig som fingerskjøtanlegget er oppgradert betydelig.

–Omstillingen vil fortsette, men med samtlige av dagens ansatte, fastslår Sven Egil Holmsen.

Samtidig vil Holmsen øke produksjonen av fingerskjøtte varer mot handels- og prosjektmarkedet. På branntrygge produkter, hvor det er gjennomført et produktutviklingsprosjekt det siste året, ser han muligheter for å øke avsetningen, særlig mot det danske markedet.

Med røtter i Moelven-hus

Produksjonsenheten som overtas, var i sin tid en stor komponentleverandør til Moelvens seksjonshusfabrikk. I senere tid har Moelven Byggmodul vært største kunde. Med endringer i kundenes spesifikasjoner er dagens kunder i større grad eksterne kunder og produktene mindre spesialiserte.

–Dette har krevd omstilling, konstaterer Sven Egil Holmsen.

-Samtidig er kompetansen hos de ansatte verdifull i forhold til en fornyet satsing på prosjektmarkedet, og jeg ser fram til å ta fatt på dette arbeidet, avslutter han.

For mer informasjon, kontakt:

Daglig leder, Moelven Iso3 AS 

Sven Egil Holmsen
Mobil: 95 85 85 82
E-post: sven-egil.holmsen@moelven.no

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3400 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 8 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Multimedia

Multimedia