Moelven kjøper H-Profil

Moelven-konsernet har inngått avtale om kjøp av H-Profil. Kjøpet er en del av konsernets strategiske satsing i retning av økt foredlingsgrad inn mot eksisterende og nye industrikunder.

H-Profil produserer i hovedsak komponenter i tre til vindusindustrien i Norge. De har virksomhet på Kirkenær og på Grinder og omsatte for i overkant av NOK 80 millioner i 2010. Selskapet har cirka 50 ansatte.

Johan Padel, divisjonssjef i Moelven Timber er svært tilfreds med at de nå har inngått en avtale:

-H-Profil er en hjørnesteinsbedrift på Kirkenær som vi mener har livets rett. Utviklingen går i den retning at kundene i økende grad søker bearbeidede komponenter i stedet for å bearbeide skurlasten selv. I den forbindelse er det ikke ulogisk at en bedrift som H-Profil eies av et konsern med mange sagbruk, sier han.

-Vi har stor tro på at det norske vindusmarkedet trenger en lokal leverandør av vinduskomponenter basert på tre av skandinavisk kvalitet.  Vi har mange sagbruk i regionen som leverer godt råstoff til denne typen industri, så dette blir en naturlig utvikling av verdikjeden, sier Padel.

En bedrift med høy kompetanse
H-Profil har gjennom mange års tilstedeværelse i komponentmarkedet opparbeidet seg en kompetanse som Moelven vil få stor glede av.

-H-profils konkurransefordeler ligger i høy servicegrad, korte ledetider, god kvalitet, logistikk og forutsigbarhet. De ansatte ved H-Profil har høy kompetanse, og vi ser dette som den viktigste ressursen i vår nye bedrift, poengterer Padel.

Vil utvikle selskapet
Avtalen innebærer at Moelven kjøper fabrikken på Kirkenær og leier fabrikken på Grinder. Målet er etter hvert å konsentrere hele produksjonen til Kirkenær.

-Det kommer til å kreves en del omstillinger for å få virksomheten lønnsom, men det er vår overbevisning at dette er mulig. Det vil innebære både produktivitetsforbedringer og ekspansjon av virksomheten. Jeg mener blant annet at det finnes gode forutsetninger for eksport, sier Padel og begrunner dette med den generelle trenden med kundenes ønske om økt foredlingsgrad og at Moelven i dag har egne kontorer i flere europeiske land.

Søker daglig leder
Moelven har tradisjon for at deres virksomheter er basert på lokal ledelse, med stor grad av selvstendighet. - Vi kommer nå til å søke etter ny daglig leder for virksomheten og håper å få dette på plass så raskt som mulig, sier Padel.

Overtagelse
Overtakelse er planlagt til 17. oktober 2011. Navnet på det nye selskapet vil bli Moelven Profil AS.

For ytterligere informasjon:
Johan Padel, divisjonssjef i Moelven Timber AS, mobil +47 415 40 645
Hans Rindal, Moelven Industrier ASA, mobil +47 906 96 910

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner