Moelven kjøper svensk listverkfabrikk

Moelven Industrier ASA har inngått avtale om kjøp av den svenske listverkfabrikken Rosèn & Co AB i Lidköping. I tillegg er Moelven i sluttforhandlinger om salg av det svenske byggevareselskapet Westwood Bygghandel AB til Beijer Byggmaterial AB. Videre inngår Moelven avtale med Beijer-kjeden om framtidig salg av Moelven-produkter gjennom kjedens i alt 34 byggevareforretninger i Sverige. - Samlet sett representerer dette en økt satsning og en opprydding av våre aktiviteter i det svenske markedet, sier konsernsjef Frode Alhaug i Moelven Industrier ASA.

Rosèn & Co AB omsetter i dag for cirka 30 millioner kroner (SEK), og har 22 ansatte. Kjøpesummen er 10 millioner kroner (SEK), med en «earn-out» over tre år, som en opsjon på andel av fremtidig overskudd. - Gjennom kjøpet av den svenske listverkprodusenten viderefører og kompletterer vi det markedsprogrammet vi har i Sverige gjennom vår listverkproduksjon ved Moelven Eidsvoll AS. Samarbeidet med Bejer krever produksjonskapasitet ut over det vi makter i Eidsvold, og derfor passer kjøpet av Rosèn godt inn. Fabrikken har nytt og rasjonelt utstyrt, og har potensiale til en fordobling i kapasitet uten investeringer av særlig grad, sier Alhaug.

Selskapet Westwood Bygghandel AB er ett av i alt åtte selskaper Moelven har overtatt ved kjøpet av Westwood-konsernet. Beijer Byggmaterial AB i Stockholm, som kjøper Westwood Bygghandel AB, eies av Dansk Trælast AS, som er et børsnoterte selskap. Beijer omsetter i dag for cirka 2.000 millioner kroner (SEK), og er Sveriges største byggevarekjede. Kjøpesum er 13 millioner kroner (SEK). I tillegg kommer en «earn-out» over fem år, som en opsjon på andel av fremtidig overskudd. Selskapene som inngår i salget er; Westwood Fastighäter i Arvika AB, Skalet AB og Westwood Bygghandel AB, i Karlstad.

Konsernsjef Frode Alhaug forklarer salget av Westwood Bygghandel AB med at bygghandelvirksomhet ikke ligger innenfor konsernets satsningsområder.
- For Moelven vil salget av Westwood Bygghandel AB, kjøpet av Rosèn & Co AB og samarbeidet med Beijer-kjeden representere en helhetsløsning for å styrke vår posisjon i det svenske markedet, sier Alhaug.

Kjøp og salg av disse virksomhetene reduserer Moelvens totalbalanse med 35 millioner kroner (SEK).

Ønskes ytterligere kommentarer, kontakt konsernsjef Frode Alhaug på tlf +47 62 34 71 01/90 64 48 75.

Moelv, 1998.08.06,
Oddvar Hemsøe,
informasjonssjef

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner