Moelven kjøper treindustrivirksomheten i Forestia AS


Moelven og Norske Skog har i dag kommet til enighet om en avtale for videre drift og organisering av det norske treindustriselskapet Forestia AS, betinget av tilslutning fra styret, bedriftsforsamlingen og generalforsamlingen i Moelven Industrier ASA og bedriftsforsamlingen i Norske Skogindustrier ASA. Avtalen innebærer at Norske Skogindustrier ASA overdrar sine sagbruk og foredlingsselskaper fra Forestia ASA til Moelven Industrier ASA med oppgjør i 26,4 millioner Moelven-aksjer. De to konsernenes treindustrivirksomheter vil bli samordnet innenfor forretningsområdene Moelven EuroTimber AS og Moelven EuroWood AS. Kjøpet innebærer også at Moelven får en mindre eierandel i Forestia AS som vil bli drevet videre som en ren produsent av sponplater.


Moelven–konsernet får etter dette en årsomsetning på NOK cirka 4,8 milliarder, hvorav treindustrien vil utgjøre NOK cirka 3,2 milliarder. Dermed vil Moelven bli et av Nordens fire største treindustrikonsern, og Europas største totalleverandør av foredlet trevare. Samlet vil Moelven-konsernet få en produksjonskapasitet på over 1,8 millioner kubikkmeter saget trevirke, og mellom 500.000 og 600.000 kubikkmeter foredlet trevare.

Til grunn for samordningen av treindustriselskapene i Forestia og Moelven ligger bransjens sterke behov for større enheter, en bedre samordning av produksjon, logistikk og markedskommunikasjon.
- Det er kjent at bransjen sliter med lønnsomheten. Problemet er ikke hovedsakelig at vi har for mange produksjonsenheter, men for mange eiere. Bransjen lider av de siste års overinvesteringer, noe som igjen har ført til overkapasitet og manglende koordinering. For Moelven og Forestia blir det en prioritert oppgave å konsolidere virksomhetene innenfor sagbruk og foredling. Dessuten samles mer og mer av den nordiske byggevareomsetningen i kjeder. Også dette krever en større grad av industriell samordning, sier konsernsjef Frode Alhaug i Moelven Industrier ASA.

Avtalen med Norske Skog innebærer også at Moelven erverver en mindre eierandel i gjenværende Forestia AS. Dette blir et rent selskap for produksjon av sponplater. I avtalen heter det også at Norske Skog skal ha ”styringsansvar, snuoperasjonsansvar og resultatansvar” for sponplatevirksomheten i en periode fremover, og at virksomheten skal drives parallelt med og ”i nær samhandling med område sagbruk og foredling”.
Med oppgjør i 26,4 millioner aksjer og en eierandel på 22,18 prosent, blir Norske Skog Moelvens nest største aksjonær, etter DnB som har en eierandel på 28,91 prosent. Norske Skog gir imidlertid uttrykk for at selskapet har til hensikt å selge seg ned på eiersiden i Moelven.

Disse virksomhetene i Forestia omfattes av transaksjonen;
I Trelast Øst: Våler, Løten, Østerdalen, Elverum, Romedal og Langmoen,
I Trelast Vest: Sokna, Numedal, Telemark, Hen, Vikersund, og Gol.
I Trelast Midt: Van Severen
Deleierskap i Forestia Plater.

Moelv, 1999.10.04
Oddvar Hemsøe,
Informasjonssjef i Moelven Industrier ASA

For vedlegg med tabeller i Excel-format følg linken under
http://193.71.196.115/hugin/763301.xls

For vedlegg med tabeller i PDF-format følg linken under

<br>For ytterligere informasjon: <br> <br>Konsernsjef Frode Alhaug på +47 90644275 eller etter avtale på +47 62347108 <br>Finansdirektør Hans Rindal på +47 62347216

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker