Moelven leverer det beste kvartalsresultatet noensinne

Moelven leverer 75,5 mill i driftsresultat for andre kvartal 2005. Dette er det beste kvartalsresultatet i selskapets historie. Framgangen skyldes en kombinasjon av interne effektiviseringstiltak i alle divisjoner og en bedre balanse mellom råstoffkostnader og ferdigvarepriser, særlig for de svenske sagbrukene som leverer produkter av furu.

Alle tre divisjoner har hatt normale markedsforhold for årstiden og det har vært en viss bedring på enkelte områder. De samlede driftsinntektene i andre kvartal ble NOK 1674,4 mill sammenlignet med NOK 1573,4 mill i samme periode året før. Driftsresultatet i andre kvartal ble NOK 75,5 mill (36,4), hvilket er en vesentlig forbedring fra året før.
 
Økte inntekter og resultater for alle divisjoner
Både driftsinntekter og driftsresultat har økt for alle Moelven tre divisjoner. Netto finanskostnader utgjorde NOK 12 mill (13,2) og ordinært resultat før skatt ble NOK 63,0 (22,7). Etter skatt utgjorde resultatet NOK 0,32 per aksje (0,26). Samlet for første halvår, utgjorde driftsinntektene NOK 3085,6 mill (2980,4) og driftsresultatet ble NOK 78,2 mill (41,7). Ordinært resultat før skatt ble NOK 52,1 mill (15,1).
 
God balanse mellom råvarekostnad og ferdigvarepriser
- Vi merker framgang i vår byggmodulvirksomhet i Sverige som i en tid har slitt med dårlig lønnsomhet. Markedet har vært og er fremdeles godt. Nå ser det ut til at interne effektiviseringstiltak i bedrifter som har hatt problemer gjør sitt til at vi klarer å utnytte potensialet i økende grad. I tillegg har våre svenske sagbruk og særlig de som leverer produkter i furu nytt godt av en bedre balanse mellom råstoffkostnader og ferdigvarepriser. Men i det store og det hele er det manges innsats i det små som gjør at Moelven klarer seg bedre. Det er flere ansatte som rett og slett gjør litt mer, sier konsernsjef Ole Salvén i Moelven Industrier ASA.  
 
Et positivt resultat
Salvén sier at etter et utilfredsstillende første kvartal er det hyggelig med et andre kvartal som viser at Moelven har livets rett. Men det gjenstår allikevel mye før vi er fornøyd. I kroner er dette et bra resultat, men i prosent er det ikke større en de nivåer vi er kjent med fra tidligere. Det viser at det er håp og muligheter for at det ikke er siste gangen vi sett et slikt resultat. Moelven har innsett for lengst at våre kunder ikke bare er kunder, men samarbeidspartere som vi har et symmetrisk gjensidig forhold til. Jeg tror den erkjennelsen kommer til å bære frukter i framtida, sier Salvén.
 
Utfordrende råstoffsituasjon framover
Moelven Timber forventer stabile etterspørselsforhold i annet halvår og en viss bedring for enkelte produkter av furu. Råstoffsituasjonen kan i perioder av høsten være utfordrende for sagbrukene både i Timber og Wood, og det kan bli nødvendig med reduserte driftstider eller ytterligere strukturelle tilpasninger dersom situasjonen er varig.
 
Forventes stabil aktivitet i boligsektoren i Skandinavia
I boligsektoren forventes det stabil aktivitet i alle tre skandinaviske land, hvilket er viktig for Moelven Wood. For Moelven Byggsystemer er yrkesbyggsektoren det viktigste markedssegmentet, men modul- og limtre bedriftene har også en betydelig andel leveranser til boligsektoren. Ved starten av tredjekvartal hadde Moelven Byggsystemer samlet sett en tilfredsstillende ordrereserve. Styret forventer at konsernets resultat for året skal bli bedre enn i foregående år.
 
Moelven består av tre divisjoner etter en omorganisering tidligere i år. Divisjonene er Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernet har samlet rundt 3200 ansatte.
 
For ytterligere informasjon:
Ole Salvén: +47 47 88 99 51
Hans Rindal: + 47 90 69 69 10
 
 
Hele rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker