Moelven leverer et bedre resultat for 3. kvartal enn på flere år

Moelven leverer et bedre resultat for tredje kvartal enn på flere år - selv om salget er noe lavere enn i fjor. Dette går fram av Moelvens rapport som ble lagt fram i dag fredag. Resultatforbedringene skyldes i første rekke økt lønnsomhet for Moelvens modulvirksomhet og i konsernets sagbruksdivisjon.

Driftsinntektene i tredje kvartal ble NOK 1 391,2 mill, mot NOK 1 412,7 mill. i tilsvarende periode i fjor. Nedgangen i driftsinntekter skyldes hovedsakelig en svakere svensk krone enn i 2004. Om lag halvparten av konsernets inntekter kommer fra svenske datterselskaper. En svekket svensk krone gjør derfor at driftsinntektene målt i norske kroner er lavere enn i fjor, til tross for at faktisk aktivitetsnivå på svensk side har vært noe høyere.
 
Driftsresultatet i tredje kvartal ble NOK 34,9 mill. sammenlignet med 22,3 mill. i samme periode i 2004. Forbedringen skyldes interne effektiviseringstiltak, bedre koordinering av
sagbruk og høvlerier i divisjonen Wood og noe bedrede priser i enkelte markeder. I tillegg er det i tredje kvartal også foretatt salg av ikke-industrielle aktiva som har gitt en gevinst på NOK 3 mill.
 
Konsernsjef Ole Salvén er imidlertid ikke helt fornøyd med resultatet.  - Det burde ha vært bedre selv om dette tradisjonelt er et vanskelig kvartal på grunn av ferieavviklinger som gir avbrudd i produksjonen. Vi ligger ennå ikke der vi bør gjøre i forhold til våre forventninger. Vi har hatt en del forbedringer, særlig for noen av våre Timber-enheter. Totalt har våre sagbruk hatt en resultatforbedring på rundt 6 millioner. Men fortsatt er det enda noen Timber og Wood-enheter som trekker ned totalresultatet. Det er nødvendig å videreføre arbeidet med å samordne og effektivisere eksisterende virksomhet som har pågått en tid, sier konsernsjef Ole Salvén i Moelven Industrier ASA.
 
Men konsernsjefen medgir at resultatene for årets tredje kvartal gir helt klare positive signaler for framtiden. - Et bedre resultat i årets tredje kvartal enn tilsvarende kvartal på flere år gir våre eiere en større trygghet til å gjøre ulike investeringer i konsernet slik at vi i framtida vil være en sterkere industri som er bedre rustet til å møte hard konkurranse om markedene i Skandinavia, sier Salven.

- Et eksempel på dette er at vi nå investerer 55 millioner kroner i nytt sorteringsverk og 10 millioner i ny tørkekanal ved Moelven Valåsen AB i Karlskoga. Investeringen skal gjøre Moelvens største sagbruk til et framtidsrettet og fleksibelt høyhastighetsverk som bedre skal kunne tilpasse produktene til kundenes stadig høyere krav, forklarer han.
 
 
Rapporten kan lastes ned fra følgende link:

For ytterligere informasjon, kontakt: <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Konsernsjef Ole Salvén: +47 4788 9951 <!-- hugin-supplied --><br> Visekonsernsjef Hans Rindal: +47 9069 6910

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker