Moelven mer enn dobler resultatet fra i fjor

Driftsinntektene i fjerde kvartal ble NOK 1.831 mill, mot NOK 1.528 mill i tilsvarende periode i fjor. Driftsinntektene økte i fjerde kvartal som følge av høy aktivitet i alle konsernets markeder. Driftsresultatet økte også betydelig sammenlignet med samme periode i fjor grunnet positiv prisutvikling kombinert med gode driftsforhold og realiserte effektiviseringstiltak. Driftsresultatet i fjerde kvartal ble NOK 151 mill sammenlignet med 46 mill i samme periode i 2005.

Kombinasjon av god innsats og godt marked
- Det gode resultatet skyldes en god blanding av interne innsatser som har gjort oss bedre enn før og et godt marked på mange områder. Noen av markedsposisjonene er sannsynligvis relativt varige, mens andre nok vil vise seg å være mer konjunkturbaserte, sier konsernsjef Hans Rindal i Moelven Industrier ASA.
 
Rindal forklarer at industrialiserte byggkonsepter som systeminnredninger og modulbaserte bygg har et konkurransefortrinn i markeder der hoveddelen av leveransene kommer fra konkurrenter som bygger på mer tradisjonelt vis på byggeplassen. - Her har vi en posisjon som vi har gode muligheter for å beholde eller forbedre, om vi fortsetter å følge med i timen, sier Rindal.
 
Tok feil
Når Rindal i fjor la fram resultatet for 2005 sa han at Moelven vil ha et driftsresultat litt under NOK 100 mill i dårlige tider og nær NOK 300 mill i gode tider. - Jeg tok feil. I 2006 hadde vi gode tider, særlig mot slutten av året, og driftsresultatet ble nærmere NOK 400 mill. Hadde alle kvartalene vært like gode som fjerde kvartal, hadde resultatet vært NOK 600 mill, sier Rindal.
 
Konsernsjefen understreker at det som er minst like hyggelig som det gode samlede resultatet, er at så mange kan se at innsatsen har gitt resultater. - Alle produserende selskaper i konsernet hadde et positivt driftsresultat i 2006. Jeg benytter anledningen til å takke alle medarbeidere i Moelven for en meget solid innsats, sier Rindal.
 
Lavere sykefravær i Moelven
I tillegg til et godt økonomisk resultat, ser Moelven nå klare resultater i redusert sykefravær etter at selskapet innførte et bedriftspremieringssystem for tre år siden. - I tillegg til færre syke ansatte sparer konsernet allerede over 25 millioner kroner årlig i kostnader knyttet til sykefravær. Det viser seg at vi har hatt fått oppmerksomhet med dette opplegget. Nye tall viser at sykefraværet har sunket i snitt over hele fjøla, og størst nedgang i sykefraværet har vi sett hos noen av de som har slitt med det høyeste sykefraværet, noen opp mot 12 prosent. Der har vi sett en reduksjon i sykefraværet på over 50 prosent over en treårsperiode, sier Rindal.
 
Bedriftsbelønningssystemet virker slik at bedriftene hver måned rapporterer faktisk sykefravær og driftsmargin. Tallene blir satt inn i en matrise der alle bedrifter blir rangert med fargekoder i forhold til hvor godt eller dårlig de ligger an. Oversikten blir publisert på konsernets intranett
 
Gode utsikter
Samlet forventer styret at de positive markedsforholdene i Skandinavia vedvarer i 2007, men med en avmatning i annet halvår. Aktivitetsnivået i Sverige forventes å holde seg høyt noe lenger enn i Danmark og Norge. Samlet etterspørsel etter konsernets produkter forventes å bli på nivå med året før. Byggingen av nye boliger, som er av stor betydning for salget av trebaserte byggevarer, forventes å avta noe fra et meget høyt nivå i Norge, mens en fortsatt svak stigning forventes i Sverige. Fortsatt høy aktivitet forventes innen oppussing og vedlikehold.
 
For sagbrukene forventes god etterspørsel både på hjemmemarkedene og på eksportmarkedene. Råstofftilgangen forventes å forbli tilfredsstillende, men til høyere gjennomsnittspriser enn forrige år som en følge av prisøkninger som ble gjennomført mot slutten av 2006.  Virksomhetene innen Byggsystemer hadde ved inngangen til året en ordrereserve som var bedre enn normalt, enkelte enheter har allerede tilnærmet fullt belegg for hele 2007. Aktiviteten innen bygg og anlegg forventes å holde seg på dagens høye nivå.
 
Totale investeringer for året vil være cirka NOK 300 millioner. Samlet forventer styret en økning i driftsinntekter og et resultat som er på nivå med året før.
 

For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Hans Rindal, mobil +47 90 69 69 10
CFO Morten Sveiverud, mobil +47 90 98 06 67
Kommunikasjonsrådgiver Tom Erik Holmlund, mobil +47 91 66 86 68
Kommunikasjons- og personaldirektør Kristin Vitsø Bjørnstad, mobil 90713701

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker