Moelven Modus AS er best sikret mot brann

Tett etterfulgt av Moelven Limtre AS og Moelven Notnäs Wood AB på henholdsvis sølv og bronseplass. 

Risikovurderingen med fokus på brann som er gjennomført i samarbeid forsikringsselskapet Zürich, viser at Moelven Modus AS er best - med 18 punkter - av alle Moelven-selskapene når det gjelder sikkerhetshåndtering og forebyggende sikkerhetstiltak mot brann. I gradingen gjelder det å få lavest mulig score.

Risk Manager Erik Weisser-Svendsen som er fagansvarlig for risikovurderingen i Moelven sier at det er en meget «tight» liste, og med bedre nivå generelt i 2014 enn i 2012.

En god del å jobbe med
Weisser-Svendsen mener at selv om det stort sett er bra resultater, er det noen som fortsatt har en del å jobbe med.

- Bedriften som ligger nederst på tabellen har forholdsvis mange punkter i vurderingen. Det er relativt tankevekkende. Samtidig må det sies at flere av disse enhetene ikke er sprinklet og det påvirker resultatet negativt i form av flere punkter. Bygningsmessige forhold spiller også inn. Vi ser imidlertid tre bedrifter med stor fremgang. Det er Moelven Byggmodul AB Torsby, Moelven Trysil AS og Moelven Multi3 AS, sier Weisser-Svendsen.

Zürich vurderer Moelven
Weisser-Svendsen forklarer at vurderingen har sitt utgangspunkt i besøk på anleggene og de rapporter som blir utarbeidet i etterkant. Gradingen baserer seg på 28 variabler og er detaljert rundt brannforebyggende arbeid som skaper en finmasket poengskala.

- Viktige variabler er f.eks. vann, sprinkler, orden, renhold og bygningsmasse, sier Weisser-Svendsen.

Høyt fokus på sikkerhet
Erik Weisser-Svendsen sier at Moelven de senere årene har hatt høy fokus på sikkerhet siden konsernet for en del år siden sto i fare for ikke å få forsikring fordi industrien sikkerhetsmessig var for dårlig rustet.

- Vi forsto alvoret i dette og har siden investert 150 millioner kroner i brannsikkerhetstiltak og er nå en av de beste i klassen på sikkerhet, sier Weisser-Svendsen.

Han poengterer at det er helt avgjørende å ha forsikringene i orden.

Må ha forsikring for å få lån
- Det er rett og slett så alvorlig at dersom man ikke har forsikring, får man ikke lån i banken. Får ikke en industrivirksomhet lån, betyr det i realiteten kroken på døra, sier Weisser-Svendsen.

Han mener dessuten at det er særs viktig at Moelven ivaretar nivået fremover.

- En skade (les brann) nå ville være ødeleggende for vårt omdømme hos forsikringsselskapene.  Og særlig heldig er det heller ikke for vårt omdømme i samfunnet for øvrig, sier Weisser-Svendsen.

For ytterligere kommentarer:

Erik Weisser-Svendsen, mobil +47 90727885

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3400 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 8 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Multimedia

Multimedia