Moelven økte med 151 millioner

I 2010 tjente Moelven NOK 242 millioner på driften. Det er en resultatfremgang på NOK 151 millioner sammenliknet med året før.

Moelvens driftsinntekter for året 2010 landet på NOK 7185 millioner, og representerer en omsetningsøkning på NOK 937 millioner. Driftsinntekter og driftsresultat for konsernet i fjerde kvartal ble henholdsvis NOK 1 885 millioner (1499) og NOK minus 36 mill (62).

For året samlet, har alle tre divisjoner et bedre resultat enn i 2009, mens det i fjerde kvartal bare er byggsystemdivisjonen som har beholdt denne resultatfremgangen.

Store variasjoner
Konsernsjef Hans Rindal i Moelven Industrier ASA beskriver året sett under et som et år der det resultatmessig har vært store variasjoner mellom kvartalene.

- På tross av den svake avslutningen av året, ble det akkumulerte driftsresultatet vesentlig bedre enn året før og må sies å være tilfredsstillende, markedsforholdene tatt i betraktning. Et greit år for Moelven, men med en omsetning på over syv milliarder bør det også være såpass, sier Rindal.

Gir de ansatte æren
Rindal tillegger i første rekke konsernets over 3000 ansattes gode innsats med å tilpasse seg realitetene etter finanskrisen størst ære for at resultatet ble som det ble.

- 2010 er det første året etter finanskrisen i 2008/09 med mer normale markedsforhold, og dette kombinert med de kostnadsreduserende tiltak som ble gjennomført i forbindelse med krisen, er hovedårsakene til resultatfremgangen. Vi har verken hatt spesielt mye mot oss eller med oss markedsmessig i år. Dette har vi stort sett greid selv. Vi snakker kanskje om et normalår, slik Moelven er satt sammen i dag, sier Rindal.

Har lært
Han erkjenner at de siste årenes oppturer og nedturer har lært han en god del.

- Det første og viktigste jeg har lært er at vi vet veldig lite om hva som kommer lengre frem enn om 6 måneder. Det betyr at vi må ta høyde for raske endringer og evne å tilpasse det vi selv har kontroll over. Vi vet at det er bortkastet energi å fokusere på negative, utenforliggende forhold, sier Rindal.

Lokale løsninger på lokale utfordringer
Det andre han har lært er at det er enklere å gjøre slike raske tilpasninger i en stor organisasjon om den deles i mindre enheter med stor selvstendighet der mange tar ansvar for sitt og har myndighet til å gjennomføre de nødvendige endringene.

- Da er det lettere å finne motivasjonen og det blir lokale løsninger på lokale utfordringer, hvilket ofte er både rimeligst og best, forklarer han.

Framtidsutsikter
Styret forventer en fortsatt positiv utvikling for Byggsystemdivisjonen, men konsernresultatet i starten av 2011 vil være utilfredsstillende som følge av svake marginer i divisjonene Timber og Wood.  Reduserte råstoffkostnader med virkning mot slutten av første kvartal vil bidra til bedre marginer i begge divisjoner.

For byggevaredivisjonen Wood forventes også den normale sesongmessig bedringen i byggeaktiviteten å bidra til bedre resultater fra andre kvartal. Det forventes at det vil ta lengre tid før bedrede markedsforhold for industritre i Europa bidrar til resultatforbedringer i industrivaredivisjonen Timber.

Samlet forventer styret at konsernets resultat for 2011 blir noe svakere enn året før.

For ytterligere informasjon:

Konsernsjef Hans Rindal, mobil +47 90 69 69 10 
Direktør for økonomi og finans Morten Sveiverud, mobil +47 90 98 06 67 
Kommunikasjonsrådgiver Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668
Direktør for kommunikasjon- og personal Kristin Vitsø Bjørnstad, mobil 90713701


www.moelven.no
www.gode-rom.no
http://www.youtube.com/user/godarum
http://www.facebook.com/godarum

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.600 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 52 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker