Moelven overtar modulprodusent i Sverige

Moelven-konsernet har inngått en avtale om å overta den svenske byggmodulprodusenten Modulpoolen i Sandsjöfors AB i Småland. Fra før av eier Moelven byggmodulprodusenten Moelven Byggsystem AB i Säffle.Modulpoolen i Sandsjöfors AB har en årsomsetning på om lag 110 mill. SEK og om lag 70 ansatte. Bedriften har en markedsandel på cirka 10 prosent av det svenske byggmodulmarkedet. Moelven Byggsystem AB i Säffle har en markedsandel på ca 20 prosent og de to vil med til sammen cirka 30 prosent markedsandel bli like stor som den største konkurrenten på dette markedet i Sverige, Sektionsbyggarna / Flexator. Fra før av er Moelven Byggmodul AS i Moelv og Kirkenes markedsleder i Norge med 45 prosent av markedet.

Reidar Mo sier at Modulpoolen i Sandsjöfors AB har produkter som i stor utstrekning er utfyllende i forhold til Moelvens byggmodulbedrifter i Säffle, Moelv og Kirkenes. - Vi ser for oss at vi får styrket vår organisasjon og kraft i det svenske markedet betydelig gjennom dette oppkjøpet, sier Mo.

Modulpoolen i Sandsjöfors AB vil fortsette som et eget aksjeselskap, men får nytt navn: Moelven ByggModul Sandsjöfors AB. Samtidig endrer også virksomheten i Säffle navn til Moelven ByggModul AB Säffle. Bedriftene inngår sammen med modulselskapene i Moelv og Kirkenes i forretningsområdet Moelven Byggindustri AS.

Mikael Forslund, som i dag er adm. direktør for Moelven Byggsystem AB i Säffle, blir også adm. direktør i Sandsjöfors. Den nåværende eier og administrerende direktør i Sandsjøfors, Erling Lind, blir markedsansvarlig for Moelvens modulvirksomhet i Sverige.

Med dette oppkjøpet vil Moelven-konsernet ha til sammen 18 selskap med om lag 1.100 ansatte i Sverige. Totalt vil det være 46 selskap i konsernet som samlet har 3.000 ansatte.

Moelv den 26. oktober 2001 <br> <br>Rolv A. Amdal <br>Info. dir. <br>mobil + 47 95 26 49 60 <br>Moelven Industrier AS, <br>

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner