Moelven Profil AS samlokalisert på Kirkenær

Etter Moelvens overtakelse av H-Profil’s fabrikker på høsten 2011 er det blitt investert 50 millioner kroner og bedriften er nå modernisert og samlet under ett tak på Kirkenær.

Utviklingen og samlokaliseringen av Moelven Profil AS er et ledd i konsernets strategiske satsning i retning av økt foredlingsgrad inn mot nye og eksisterende industrikunder.

Tilpasser mannskapet
Moderniseringsprosessen innebærer en reduksjon av bemanningen i størrelsesorden 5-10 årsverk. Det er innledet forhandlinger med de tillitsvalgte, og de ansatte har blitt informert om reduksjonen. Prosessen forventes å være klar i månedsskiftet april/mai.


- Vi beklager sterkt overfor de som mister jobbene sine som følge av investeringer og moderniseringer av bedriften. Men investeringene har vært nødvendige for å overleve, og vi er nå rustet til å ta posisjoner som en av de ledende og mest framtidsrettede leverandørene av kvalitetsemner til vindusindustrien. Dermed sikrer vi framtidige arbeidsplasser på Kirkenær, sier direktør Erlend Mogen i Moelven Profil AS.

De ansatte ved bedriften har siden oppkjøpet vært kjent med at virksomheten skulle samlokaliseres og moderniseres, og at denne prosessen ville påvirke bemanningssituasjonen.

Ny produksjonslinje
Etter påske ble ny produksjonslinje med ny teknologi tatt i bruk på Kirkenær, og produksjonen på Grinder stengt ned. 


– Moelven Profil har en viktig rolle som spesialist på laminerte emner med høy kvalitet mot vindusindustrien. Med den nye teknologien kan vi levere framtidsrettede produkter med egenskaper som våre kunder etterspør med et riktig kostnadsnivå, sier Mogen.

Innovative produkter
Utviklingen innenfor vindussektoren har i løpet av få år dreid mot ferdig overflatebehandlede emner fra fabrikk. Den nye produksjonsteknologien er tilpasset dette, og Moelven Profil kan nå tilby blant annet såkalt kontinuerlig fingerskjøt og kjerneved av furu.

Høy foredlingsgrad
Lars Storslett, ansvarlig for industrikomponenter i Moelven Timber og styreleder i Moelven Profil AS, er svært fornøyd med prosessen ved Moelven Profil AS.

- Vi har fått en topp moderne bedrift som produserer laminerte emner av furu og gran, basert på kundenes spesifikasjoner. Vi har gått langt i foredlingsgraden, og tilbyr nye produktegenskaper som legger til rette for mer effektiv verdikjede og mer kostnadseffektiv produksjon hos våre kunder, sier Storslett.

For nærmere informasjon, kontakt:

Erlend Mogen, direktør, +47 91122733
Lars Storslett, styreleder, +47 90792891

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3400 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 8 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker