Moelven selger ByggelandMoelven Industrier

Moelven Industrier ASA og Varner-gruppen har solgt Byggeland på Alna i Oslo til Carl Otto Løvenskiold og Maxbo-kjeden. Salget gir Moelven Industrier ASA en gevinst på 50 millioner kroner. Byggeland kommer etter dette til å bli drevet under navnet Byggeland Maxbo. Moelven gikk inn som medeier i Byggeland i 1990, og har drevet selskapet som et KS sammen med Varner-gruppen. Selskapet har i løpet av fem år utviklet seg til å bli Norges største byggevarehus, med en omsetning på nærmere 170 millioner kroner.

Konsernsjef Frode Alhaug i Moelven Industrier ASA forklarer salget på denne måten:
- Byggevaremarkedet preges mer og mer av tyngre kjededannelser. Som en konsekvens av denne trenden måtte Byggeland enten videreutvikles til en byggevarekjede, eller selges ut. Detaljmarkedet er ikke definert som vårt satsningsområde. Derfor var det naturlig for oss å selge, sier han.

Moelven gikk inn på eiersiden i Byggeland i 1990 primært for å få tilgang til markedet i Oslo for konsernets byggevarer. - For oss representert Byggeland en spydspiss i byggevaremarkedet. Gjennom vårt engasjement på eiersiden fikk verdifull innsikt i detaljmarkedet. Vi har også brukt Byggeland som en mønsterkunde for vår listverkdistribusjon, og sammen har vi utviklet nye gulv- og veggprodukter. Selv om Byggeland fortsatt vil tjene samme hensikt for våre produkter, er hensynet til konkurransen med våre øvrige kunder også en medvirkende årsak til salget. En svært viktig del av beslutning er også den finansielle gevinsten Moelven får. Vi har hatt svært god forrentning av pengene i denne perioden, og en slik gevinst gir oss handlefrihet i forhold til industrielle investeringer som ligger nærmere Moelvens forretningsområder i dag, sier Alhaug.

Moelv, 1997.07.03,
Oddvar Hemsøe,
informasjonssjef

Moelven Industrier Hugin

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner