Moelven starter byggeselskap i Russland

Datterselskapet Moelven Nor East AS i Moelven-konsernet har i samarbeid med det russiske selskapet OAO Centrakademstroy inngått avtale om å danne et selskap for markedsføring og industriell produksjon av småhusbebyggelse og anleggsrigger med etablering i Pushchino i Moskva-regionen. Avtalen blir undertegnet i dag i nærvær av statsråd Lars Sponheim i Nærings- og Handelsdepartementet under Kongeparets offisielle statsbesøk i Russland.
- Etableringen av selskapet Moelven CAS representerer en naturlig videreutvikling av vårt industrielle engasjement i Russland med basis i vår øvrige kompetanse, sier konsernsjef Frode Alhaug i Moelven Industrier ASA.

Selskapet Moelven CAS dannes i utgangspunktet som et joint-venture mellom det store russiske industriselskapet OAO Centrakademstroy, et selskap i Rosprom Yukos-gruppen, og Moelven Nor East AS som er ansvarlig for Moelven-konsernets aktiviteter i Russland. Gjennom to rettede emisjoner mot henholdsvis Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond (SND) og European Bank of Reconstruction and Development (EBRD) skal de fire partnerne etter intensjonen inneha 25 prosent hver av selskapet i løpet av januar 1999. Over en to års periode vil partene samlet investere i overkant av fem millioner USD.

- Rundt de store, russiske byene, i første rekke Moskva og St.Petersburg, er det allerede et høyt aktivitetsnivå innenfor byggebransjen. Det vil etterhvert bli stor etterspørsel etter boliger, skoler, barnehager, enklere hoteller og moteller, kontorbygg og midlertidige innkvarteringsenheter. Moelven skal i første omgang bistå med kunnskap og produksjonsutstyr for produksjon av bygningselementer og moduler i tre. For å teste markedet skal vi nå sette i gang med et demonstrasjonsprosjekt sentralt i Moskva. Hensikten med dette prosjektet er å åpne markedskanalene både på boligmarkedet i Moskva-området, og rette oss inn mot det midlertidige innkvarteringsbehovet, i første rekke innenfor oljesektoren. Målet er å levere cirka 200 boliger og 600 byggmoduler i løpet av første treårsperiode, sier direktør Nils-Ivar Slåttsveen i Moelven Nor East AS.

Det var Moelven Nor East AS som hadde ansvaret for totalentrepriseprosjektet «den norske landsbyen» i Luga - som var en gave fra den norske stat til den russiske føderasjonen.

Moelv, 1998.05.26,
Oddvar Hemsøe,
informasjonssjef

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner